Ukukhethwa iBhayibheli
New Testament
Slovenska Biblija 2008

Rimljanom 3

1

In zgodi se po smrti Mojzesa, hlapca GOSPODOVEGA, da je govoril GOSPOD Jozuetu, sinu Nunovemu, Mojzesovemu strežniku, rekoč:

2

Mojzes, hlapec moj je umrl; sedaj torej vstani, pojdi čez ta Jordan, ti in vse to ljudstvo, v deželo, ki jo jaz dajem njim, Izraelovim sinovom.

3

Vsak kraj, ki stopi nanj vaše noge podplat, sem vam dal, kakor sem govoril Mojzesu.

4

Od puščave in tega Libanona tja do velike reke, reke Evfrata, vsa dežela Hetejcev, in do velikega morja proti solnčnemu zahodu, bodi vaša meja.

5

Nihče se ti ne bo mogel ustavljati vse dni tvojega življenja; kakor sem bil z Mojzesom, tako bodem s teboj: ne odtegnem se ti in te ne zapustim.

6

Bodi močan in srčen, zakaj ti izročiš temu ljudstvu v dediščino deželo, za katero sem prisegel njih očetom, da jim jo dam.

7

Samo močan bodi in silno srčen, da si prizadevaš delati po vsej postavi, ki ti jo je zapovedal Mojzes, hlapec moj; ne odstopi od nje ne na desno, ne na levo, da bi uspešno ravnal, kamorkoli pojdeš.

8

Ta knjiga postave naj ne gre od tvojih ust, temuč jo premišljaj dan in noč, da bi si prizadeval delati po vsem, kar je pisano v njej; zakaj tedaj storiš uspešno svojo pot, tedaj ti pojde po sreči.

9

Nisem li ti zapovedal: Bodi močan in srčen? Ne straši se in ne boj se, kajti GOSPOD, tvoj Bog, je s teboj, kamorkoli greš.

10

Tedaj zapove Jozue oblastnikom ljudstva, rekoč:

11

Prehodite tabor in zapovejte ljudstvu ter recite: Pripravite si živeža, zakaj po treh dneh pojdete čez ta Jordan, da stopite v deželo in jo posedete, ki vam jo daje v posest GOSPOD, vaš Bog.

12

Rubenskim pa in Gadskim in polovici Manasejevega rodu veli Jozue, rekoč:

13

Pomnite besede, ki vam jih je zapovedal Mojzes, služabnik GOSPODOV, rekši: GOSPOD, vaš Bog, vas je pripravil v pokoj in vam je dal to pokrajino.

14

Žene vaše, otročiči vaši in živina vaša naj ostane v pokrajini, ki vam jo je dal Mojzes, na tej strani Jordana; sami pa pojdite oboroženi pred svojimi brati, vsi junaški možje, in jim pomagajte,

15

dokler GOSPOD ne pripravi pokoj vaših bratov, kakor je vas, in posedejo tudi oni deželo, katero jim daje GOSPOD, Bog vaš. Potem se zopet vrnete v lastno deželo in jo posedete, kakor vam jo je dal Mojzes, služabnik GOSPODOV, na tej strani Jordana, proti solnčnemu vzhodu.

16

In odgovore Jozuetu in reko: Vse, kar si nam zapovedal, storimo, in kamorkoli nas pošlješ, pojdemo.

17

Kakor smo bili Mojzesu pokorni, bodemo tudi tebi; samo da bodi GOSPOD, tvoj Bog, s teboj, kakor je bil z Mojzesom.Kdor se bo ustavljal povelju tvojemu in ne poslušal tvojih besed v vsem, kar nam zapoveduješ, naj umrje; samo močan bodi in srčen!

18

Kdor se bo ustavljal povelju tvojemu in ne poslušal tvojih besed v vsem, kar nam zapoveduješ, naj umrje; samo močan bodi in srčen!

Zulu Bible
Public Domain: No Info