Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Rimljanom 3

1

Kaj so torej Judje na boljšem? ali kaj hasni obreza?

2

Mnogo vsekakor. Najprvo, da so se jim zaupali izreki Božji.

3

Pa kaj, če niso verovali nekateri? Odpravi li njih nevera zvestost Božjo?

4

Nikakor ne! Temuč Bog naj se izkaže resničnega, a vsak človek lažnivca, kakor je pisano: „Da se opravičiš v svojih besedah in zmagaš, ko te bodo sodili“.

5

Če pa naša krivičnost potrjuje Božjo pravičnost, kaj porečemo? Da je Bog nepravičen, ko kaznuje v jezi? (po človeško govorim).

6

Nikakor ne! kajti kako bo sicer Bog sodil svet?

7

Če se je namreč resnica Božja po moji laži povečala v njegovo slavo, zakaj bi bil še tudi jaz sojen kot grešnik?

8

In ne smemo li govoriti, kakor nas nekateri obrekujejo in pravijo, da govorimo: Delajmo hudo, da pride iz tega dobro? Tehle čaka pravična sodba.

9

Kaj torej? Ali so Judje boljši? Nikakor ne. Kajti prej smo obtožili i Jude i Grke, da so vsi pod grehom,

10

kakor je pisano: „Ni pravičnega ne enega;

11

ni ga, ki bi bil razumen, ni ga, ki bi iskal Boga;

12

vsi so zašli s pota, vsi skup so se izpridili; ni ga, ki bi delal dobro, ni ga še enega ne.

13

Odprt grob je njih grlo, s svojimi jeziki varajo; kačji strup je pod njih ustnicami.

14

Njih usta so polna kletve in grenkobe.

15

Hitre so njih noge, da kri prelijó.

16

Pokončevanje in nadloga je na njih potih,

17

in poti miru niso spoznali.

18

Ni strahu Božjega pred njih očmi“.

19

Vemo pa, karkoli govori postava, govori tem, ki so pod postavo, da se vsaka usta zamaše in ves svet zapade sodbi Božji.

20

Kajti iz del postave ne bo opravičeno nobeno meso pred njim; zakaj po postavi prihaja spoznanje greha.

21

Sedaj pa se je brez postave razodela pravičnost Božja, izpričevana od postave in prorokov,

22

pravičnost namreč Božja po veri v Jezusa Kristusa vsem in za vse, ki verujejo. Kajti ni nobenega razločka:

23

zakaj vsi so se pregrešili ter nimajo slave Božje

24

in dobivajo opravičenje daroma ž njegovo milostjo po odkupu, ki je v Kristusu Jezusu;

25

ki ga je predstavil Bog kot sprave daritev po veri v njegovi krvi, da pokaže svojo pravičnost zaradi prizanašanja prejšnjim grehom

26

v času potrpljenja Božjega, z ozirom na dokaz svoje pravičnosti v sedanjem času, da bi bil Bog sam pravičen in opravičitelj tega, ki je iz vere Jezusove.

27

Kje je torej naša hvala? Izključena je. Po kakšni postavi? po postavi del? Ne, ampak po postavi vere.

28

Sodimo namreč, da se z vero opravičuje človek, brez del postave.

29

Ali je Bog samo Bog Judov? ni li tudi poganov? Da, tudi poganov,

30

ker je le eden Bog, ki opraviči obrezo iz vere in neobrezo po veri.Ali torej postavo odpravljamo po veri? Nikakor ne, temuč postavo postavljamo.

31

Ali torej postavo odpravljamo po veri? Nikakor ne, temuč postavo postavljamo.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version