Rimljanom 2

1

Zato se ne moreš zagovarjati, o človek, kdorkoli si, ki sodiš; kajti v čemer sodiš drugega, obsojaš samega sebe; ker ti, ki sodiš, delaš isto.

2

Vemo pa, da sodba Božja zadeva po resnici te, ki delajo taka dela.

3

Ali pač misliš to, o človek, ki sodiš tiste, ki delajo taka dela, a isto delaš, da ti ubežiš sodbi Božji?

4

Ali pa zaničuješ bogastvo njegove dobrote in prizanesljivosti in potrpljivosti, ne vedoč, da te dobrota Božja vodi na izpokorjenje?

5

Temuč s svojo trdovratnostjo in z neizpokorljivim srcem sam sebi spravljaš jezo za dan jeze in razodetja pravične sodbe Boga,

6

ki poplača vsakemu po njegovih delih:

7

tistim, ki s stanovitnostjo v dobrem delu iščejo slave in časti in nestrohljivosti, dá večno življenje,

8

a sebičnim in resnici nepokornim, krivici pa pokornim, srd in jezo.

9

Stiska in nadloga pride na dušo vsakega človeka, ki dela hudo, najprej na Juda, pa tudi na Grka;

10

a slava in čast in mir vsakemu, ki dela dobro, najprej Judu, pa tudi Grku;

11

ker Bog ne gleda, kdo je kdo.

12

Katerikoli so namreč brez postave grešili, tudi brez postave poginejo; in katerikoli so grešili, imajoč postavo, bodo po postavi sojeni.

13

Zakaj kateri postavo poslušajo, niso pravični pred Bogom, temuč kateri po postavi delajo, bodo šteti za pravične.

14

Kadar namreč pogani, ki nimajo postave, delajo po naravi, kar zahteva postava, ti so, ne imajoč postave, sami sebi postava;

15

saj sami kažejo, da je zahteva [Dobesedno: delo.] postave zapisana v njih srcih, ker jim to izpričujejo njih vest ter misli, ko se med seboj tožijo ali tudi zagovarjajo; -

16

v dan, ko bo sodil Bog skrivnosti ljudi, po mojem evangeliju, po Jezusu Kristusu.

17

Če pa se ti imenuješ Jud in se naslanjaš na postavo in se hvališ z Bogom,

18

in poznaš voljo njegovo in presojaš, kaj je boljše, ker si naučen iz postave,

19

in zaupaš sebi, da si vodnik slepih, svetlost tistim, ki so v temi,

20

gojitelj nerazumnih, učitelj nedoraslih, ker imaš obrazec znanja in resnice v postavi:

21

ki torej učiš drugega, sebe li ne učiš? ki oznanjaš, naj se ne krade, kradeš?

22

ki govoriš, naj se ne prešeštvuje, prešeštvuješ? ki so ti mrzki maliki, pleniš svetišče?

23

ki se hvališ s postavo, s prestopanjem postave Bogu delaš nečast?

24

Kajti „zavoljo vas se ime Božje preklinja med pogani“, kakor je pisano.

25

Obreza je resda koristna, če izpolnjuješ postavo; ako pa si prestopnik postave, je tvoja obreza postala neobreza.

26

Če torej neobrezanec izpolnjuje pravične predpise postave, se li ne bo njegova neobreza štela za obrezo?

27

In ne obsodi li neobrezanec po naravi, ki izpolnjuje postavo, tebe, ki si prestopnik postave, čeprav imaš črko in obrezo?

28

Ni namreč Jud, ki je po zunanjem Jud, tudi ni obreza, ki je zunaj na mesu,marveč ta je Jud, ki je znotraj Jud, in prava obreza je obreza srca v duhu, ne v črki; čigar hvala ni od ljudi, ampak od Boga.

29

marveč ta je Jud, ki je znotraj Jud, in prava obreza je obreza srca v duhu, ne v črki; čigar hvala ni od ljudi, ampak od Boga.