Apostolska Dela 3

1

Peter in Janez pa sta šla gori v tempelj ob uri molitve, ob devetih.

2

In nosili so nekega moža, ki je bil hrom od materinega telesa, in so ga pokladali vsak dan v templju pred vrata, ki se imenujejo Lepa, da je prosil miloščine teh, ki so hodili v tempelj.

3

Ko ta vidi Petra in Janeza, da hočeta stopiti v tempelj, prosi, da bi mu dala miloščino.

4

Pogleda pa Peter nanj z Janezom in veli: Poglej na naju!

5

In on vpre oči vanju, misleč, da od nju kaj prejme.

6

Peter pa veli: Srebra in zlata nimam; kar pa imam, to ti dam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi!

7

In prime ga za desno roko in ga vzdigne: in takoj se utrde stopala njegova in gležnji.

8

In poskočivši, stoji in začne hoditi, in gre ž njima v tempelj, hodeč in poskakujoč in hvaleč Boga.

9

In vidi ga vse ljudstvo, da hodi in hvali Boga;

10

in ga spoznajo, da je tisti, ki je zaradi miloščine sedel pri Lepih vratih templja: in prevzame jih groza in strmenje ob tem, kar se mu je prigodilo.

11

Ko se je pa ta ozdravljenec držal Petra in Janeza, priteče k njim vse ljudstvo zelo prestrašeno v lopo, ki se imenuje Salomonova.

12

Videč pa to, odgovori Peter ljudstvu: Možje Izraelci, kaj se čudite temu, ali kaj naju gledate, kakor da bi bila z lastno močjo ali pobožnostjo storila, da ta hodi?

13

Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, očetov naših Bog, je oslavil Služabnika [Grška beseda pomeni tudi: Sin.] svojega Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred obličjem Pilatovim, ko je on sodil, naj se izpusti.

14

A vi ste Svetnika in Pravičnika zatajili in ste prosili, naj vam da ubijalca,

15

Začetnika življenja pa ste umorili! Tega je Bog obudil iz mrtvih, čemur smo mi priče.

16

In po veri v ime njegovo je tega, ki ga vidite in poznate, utrdilo ime njegovo; in vera, ki je po njem, mu je dala to popolno zdravje vpričo vseh vas.

17

Ali sedaj, bratje, vem, da ste to storili iz nevednosti, kakor tudi poglavarji vaši.

18

Bog pa je, kar je naprej oznanil z usti vseh prorokov, da bo njegov Maziljenec [Grški: Kristus.] trpel, tako dopolnil.

19

Izpokorite se torej in izpreobrnite, da se izbrišejo grehi vaši, da tako pridejo časi poživljenja od obličja Gospodovega

20

in pošlje za vas določenega Maziljenca Jezusa,

21

ki ga sicer mora nebo sprejeti do časov preuredbe vsega, kar je Bog povedal z usti svetih prorokov svojih od nekdaj.

22

Mojzes je že rekel: „Proroka vam zbudi Gospod, Bog vaš, izmed bratov vaših kakor mene; njega poslušajte v vsem, karkoli vam bo govoril.

23

Zgodi se pa, da se vsaka duša, ki ne bo poslušala tega proroka, iztrebi izmed ljudstva“.

24

Pa tudi vsi proroki od Samuela in poznejši, kolikorkoli jih je govorilo, so tudi oznanili te dni.

25

Vi ste sinovi prorokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z očeti vašimi, govoreč Abrahamu: „In v semenu tvojem bodo blagoslovljene vse rodovine zemlje“.Vam najprej je zbudil Bog Služabnika svojega Jezusa in ga poslal blagoslavljat vas, da se sleherni izpreobrne od hudobij svojih.

26

Vam najprej je zbudil Bog Služabnika svojega Jezusa in ga poslal blagoslavljat vas, da se sleherni izpreobrne od hudobij svojih.