Janezu 7

1

In poten je Jezus hodil po Galileji; kajti po Judeji ni hotel hoditi, ker so Judje gledali, da bi ga umorili.

2

Bil je pa blizu judovski praznik šatorov.

3

Zato mu reko bratje njegovi: Idi odtod in pojdi v Judejo, da tudi učenci tvoji vidijo dela tvoja, ki jih delaš.

4

Zakaj nihče, ki hoče biti javno poznan, ne dela ničesar na skrivnem. Če take reči delaš, pokaži se svetu.

5

Tudi bratje njegovi namreč niso verovali vanj.

6

Reče jim torej Jezus: Moj čas še ni prišel; vaš čas pa je vsekdar prikladen.

7

Vas ne more svet sovražiti; mene pa sovraži, ker jaz pričujem o njem, da so dela njegova hudobna.

8

Vi pojdite na praznik; jaz še ne grem na ta praznik, ker se moj čas še ni dopolnil.

9

In ko jim je to povedal, je ostal v Galileji.

10

Ko so pa bratje njegovi odšli na praznik, tedaj odide tudi on, ne očitno, temuč kakor skrivaj.

11

Judje so ga torej iskali ob prazniku in govorili: Kje je tisti?

12

In bilo je dosti govorjenja o njem med množicami. Nekateri so pravili: Dober je; drugi pa so trdili: Ne, ampak ljudstvo slepari.

13

Vendar pa nihče ni očitno govoril o njem zavoljo strahu pred Judi.

14

Ko je pa minilo že pol praznika, vstopi Jezus v tempelj in uči.

15

In Judje se čudijo ter pravijo: Kako je ta učen v pismih, ko se ni šolal?

16

Odgovori jim torej Jezus in reče: Moj nauk ni moj, ampak tega, ki me je poslal.

17

Če hoče kdo njegovo voljo izpolnjevati, razpozna, je li ta nauk iz Boga ali če jaz sam od sebe govorim.

18

Kdor govori sam od sebe, išče lastne slave; kdor pa išče slave tega, ki ga je poslal, ta je resničen in nepravičnosti ni v njem.

19

Vam li ni Mojzes dal postave? In vendar nihče iz vas ne izpolnjuje postave. Zakaj gledate, da bi me umorili?

20

Ljudstvo odgovori: Hudiča imaš! Kdo gleda, da bi te umoril?

21

Jezus odgovori in jim reče: Eno delo sem storil, in vsi se čudite temu.

22

Mojzes vam je dal obrezo (ne da se je od Mojzesa začela, ampak od očakov), in v soboto obrezujete človeka.

23

Če prejme človek obrezo v soboto, da se ne prelomi postava Mojzesova, zakaj se nad menoj hudujete, da sem celega človeka ozdravil v soboto?

24

Ne sodite po licu, ampak sodite pravično sodbo!

25

Tedaj reko nekateri izmed Jeruzalemcev: Ali ni ta tisti, ki gledajo, da bi ga umorili?

26

In glejte, očitno govori in nič mu ne reko. Ali so mar poglavarji v resnici spoznali, da je ta Kristus?

27

Toda za tega vemo, odkod je; za Kristusa pa, kadar pride, ne bo nihče vedel, odkod je.

28

Jezus torej zakliče, učeč v templju, in reče: Poznate me in tudi veste, odkod sem; in sam od sebe nisem prišel: je pa resničen, ki me je poslal, katerega vi ne poznate.

29

Jaz ga poznam, ker sem od njega, in on me je poslal.

30

Gledali so torej, da bi ga zgrabili; ali nihče ni položil nanj roke, ker ura njegov še ni bila prišla.

31

Mnogi pa izmed ljudstva so sprejeli vero vanj; in so govorili: Ali bo Kristus, kadar pride več čudežev storil, nego jih je ta storil?

32

Farizeji zaslišijo, da si ljudstvo to o njem šepeče; in višji duhovniki in farizeji pošljejo služabnike, naj ga ujemo.

33

Reče torej Jezus: Še malo časa sem z vami, in pojdem k temu, ki me je poslal.

34

Iskali me boste, a me ne najdete; in kjer sem jaz, tja vi ne morete priti.

35

Tedaj reko Judje med seboj: Kam pojde ta, da ga mi ne najdemo? Ali pojde k tem, ki so razkropljeni med Grki, in bo učil Grke?

36

Kakšna je ta beseda, ki jo je rekel: Iskali me boste, a me ne najdete, in kjer sem jaz, vi ne morete priti?

37

A poslednji veliki dan praznika je stal Jezus in klical, rekoč: Če je kdo žejen, naj pride k meni in pije.

38

Kdor veruje v mene, kakor pravi pismo, reke žive vode poteko iz telesa njegovega.

39

To je pa rekel o Duhu, ki so ga imeli prejeti ti, ki so verovali vanj; Duh namreč še ni bil dan, ker Jezus še ni bil oslavljen.

40

Nekateri iz množice, čujoč te besede, reko torej: Ta je zares prorok.

41

Drugi pravijo: Ta je Kristus. Drugi pa govore: Ali pride Kristus iz Galileje?

42

Ali ne pravi pismo, da pride Kristus iz semena Davidovega in iz trga Betlehema, kjer je bil David?

43

Nastane torej razpor med ljudstvom zaradi njega.

44

A nekateri izmed njih so ga hoteli zgrabiti; pa nihče ni položil nanj rok.

45

In služabniki pridejo k višjim duhovnikom in farizejem; in ti jim reko: Zakaj ga niste pripeljali?

46

Služabniki odgovore: Nikoli noben človek ni tako govoril.

47

Farizeji pa jim odgovore: Ali ste tudi vi zapeljani?

48

Je li kdo izmed prvakov sprejel vero vanj, ali izmed farizejev?

49

Ampak ta druhal, ki ne pozna zakona; prokleti so!

50

Reče jim Nikodem, ki je bil prej prišel k njemu in je bil eden izmed njih:

51

Ali postava naša sodi človeka, če ga prej ne zaslišijo in se ne izve, kaj dela?

52

Odgovore in mu reko: Si li mar tudi ti iz Galileje? Preišči in poglej, da iz Galileje ne vstane noben prorok. [In odidejo vsak na svoj dom.

53

In odidejo vsak na svoj dom.