Luku 4

1

Jezus pa, svetega Duha poln, se vrne od Jordana in Duh ga vodi po puščavi štirideset dni,

2

in hudič ga izkuša. In ničesar ni jedel v teh dneh; in ko minejo, postane lačen.

3

In reče mu hudič: Če si Sin Božji, reci temu kamenu, naj postane kruh.

4

In odgovori mu Jezus: Pisano je: „Ne bo živel človek ob samem kruhu“.

5

In pripelje ga hudič na vrh in mu pokaže vsa kraljestva sveta v trenutku časa.

6

In mu reče hudič: Tebi dam vso to oblast in njih slavo, kajti meni je izročena, in dajem jo, komurkoli hočem.

7

Ti torej če se pokloniš pred menoj, bode vse tvoje.

8

In odgovori in reče mu Jezus: Pisano je: „Gospoda, Boga svojega, moli in njemu samemu služi“.

9

In pelje ga v Jeruzalem in ga postavi na vrh templja in mu reče: Če si Sin Božji, spusti se odtod doli,

10

kajti pisano je: „Angelom svojim bo zapovedal zate, naj te varujejo“,

11

in „Na rokah te bodo nosili, da se kje z nogo ne udariš ob kamen“.

12

In odgovori in mu reče Jezus: Rečeno je: „Ne izkušaj Gospoda, Boga svojega“.

13

In ko je končal hudič vsako izkušnjavo, odstopi od njega do časa.

14

In Jezus se vrne v moči Duha v Galilejo; in glas o njem se raznese po vsem okolišu.

15

In učil je po njih shodnicah, in vsi so ga slavili.

16

In pride v Nazaret, kjer je bil vzrejen; in gre po navadi svoji v sobotni dan v shodnico, in vstane, da bere.

17

In dado mu knjigo Izaija proroka. In ko razgane knjigo, najde mesto, kjer je pisano:

18

„Duh Gospodov je nad menoj, zato ker me je pomazilil, da naj oznanim blagovestje ubogim, poslal me je, da oznanim jetnikom izpuščenje in slepcem izpregled, da izpustim zatirance na svobodo,

19

da razglasim milostno leto Gospodovo“.

20

In zapre knjigo in jo odda strežaju, in sede, in oči vseh v shodnici se vpirajo vanj.

21

In začne jim govoriti: Danes se je izpolnilo to pismo v ušesih vaših.

22

In vsi mu pričajo in se čudijo besedam milosti, ki so prihajale iz ust njegovih, in pravijo: Ali ni ta sin Jožefov?

23

In reče jim: Gotovo mi porečete ta pregovor: Zdravnik, ozdravi se sam! Karkoli smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnavmu, stori tudi tu v domovini svoji.

24

Reče pa: Resnično vam pravim, da noben prorok ni prijeten v domovini svoji.

25

Ali v resnici vam pravim, da je bilo veliko vdov v dneh Elija v Izraelu, ko je bilo nebo zaprto tri leta in šest mesecev, da je nastala velika lakota po vsej zemlji,

26

a k nobeni od njih ni bil poslan Elija, razen v Sarepto Sidonsko k ovdoveli ženi.

27

In veliko gobavcev je bilo za proroka Elizeja v Izraelu. A nobeden od njih ni bil očiščen razen Naamana Sirca.

28

In vsi v shodnici se napolnijo jeze, ko to slišijo.

29

In vstanejo in ga ženo ven iz mesta ter ga peljejo na rob gore, na kateri je bilo njih mesto sezidano, da bi ga doli pahnili.

30

Ali on gre sredi med njimi, in odide.

31

In pride v Kafarnavm, mesto galilejsko, in jih uči ob sobotah.

32

In čudijo se nauku njegovemu, ker je bila beseda njegova oblastna.

33

In v shodnici je bil človek, ki je imel nečistega zlega duha, in zakriči z močnim glasom:

34

Ah, kaj imaš z nami, Jezus iz Nazareta? Prišel si, da nas pogubiš? Poznam te, kdo si: Svetnik Božji.

35

In zapreti mu Jezus rekoč: Umolkni in idi iz njega! In trešči ga zli duh na sredo in odide iz njega, in mu ni nič škodoval.

36

In obide jih groza vse, in pomenkujejo se med seboj, govoreč: Kakšna je ta beseda, da z oblastjo in močjo ukazuje nečistim duhovom, pa izhajajo?

37

In glas o njem pride v vsako mesto te okolice.

38

Vstavši pa gre iz shodnice in pride v hišo Simonovo. Tašča Simonova pa je imela hudo mrzlico; in prosijo ga zanjo.

39

In pristopivši se nagne nadnjo in zapreti mrzlici, in mrzlica jo pusti; ona pa zdajci vstane ter jim streže.

40

Ko pa je solnce zahajalo, vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, jih privedo k njemu; on pa na vsakega izmed njih položi roke ter jih ozdravi.

41

Izhajali so pa tudi zli duhovi iz mnogih, kričeč in govoreč: Ti si Sin Božji. In jim zagrozi in ne dovoli govoriti, ker so vedeli, da je on Kristus.

42

Ko se pa zdani, gre ven in odide na samoten kraj; in množice ga iščejo in pridejo tja k njemu in ga pridržujejo, da ne bi šel od njih.

43

On pa jim reče: Tudi drugim mestom moram oznanjevati evangelij o kraljestvu Božjem, ker zato sem poslan.In propovedoval je po shodnicah galilejskih.

44

In propovedoval je po shodnicah galilejskih.