Marku 16

1

In ko mine sobota, nakupijo Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova, in Salome dišav, da bi prišle in ga pomazilile.

2

In zjutraj zgodaj prvi dan po soboti pridejo h grobu, ko je solnce izšlo.

3

In pogovarjale so se med seboj: Kdo nam odvali kamen od grobnih vrat?

4

In ko pogledajo, vidijo, da je kamen odvaljen; bil je namreč zelo velik.

5

In prišedši v grob, ugledajo mladeniča, da sedi na desni strani in je ogrnjen z belim oblačilom; in prestrašijo se.

6

On jim pa reče: Ne bojte se! Jezusa iščete Nazarečana, ki je bil križan; vstal je, ni ga tu. Glejte mesto, kamor so ga bili položili.

7

Ali pojdite, povejte učencem njegovim in Petru, da gre pred vami v Galilejo; tam ga boste videli, kakor vam je rekel.

8

In pridejo iz groba in naglo zbeže; zakaj strah in groza sta jih prevzela, in nikomur niso ničesar povedale, ker so se bale. —

9

Vstavši pa zgodaj prvi dan po soboti, se prikaže Jezus najprej Mariji Magdaleni, iz katere je bil izgnal sedem hudičev.

10

Ona odide in sporoči tem, ki so prej bili ž njim, ki so žalovali in jokali.

11

In ko slišijo, da živi in da ga je ona videla, niso verovali.

12

Potem se razodene v drugi podobi dvema izmed njih na poti, ko sta šla na deželo.

13

In ona odideta in oznanita drugim, ali tudi njima niso verovali.

14

Pozneje se razodene enajsterim, ko so sedeli za mizo, in pograja njih nevero in trdosrčost, da niso verjeli tem, ki so ga videli, da je vstal.

15

In jim reče: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarjenju!

16

Kdor veruje in je krščen, bo zveličan, a kdor ne veruje, bo obsojen.

17

Tiste pa, ki verujejo, bodo spremljala ta znamenja: V imenu mojem dobo izganjali zle duhove, govorili bodo nove jezike,

18

kače bodo prijemali, in če izpijo kaj strupenega, ne bo jim škodovalo, na bolnike bodo pokladali roke, in ozdravijo.

19

In Gospod, potem ko jim je govoril, je bil vzet gori v nebo, in je sedel Bogu na desnici.Oni pa so šli in oznanjevali so povsodi, in Gospod je sodeloval ž njimi in potrjeval besedo s čudeži, ki so se obenem godili.

20

Oni pa so šli in oznanjevali so povsodi, in Gospod je sodeloval ž njimi in potrjeval besedo s čudeži, ki so se obenem godili.