Marku 15

1

In precej zjutraj se posvetujejo višji duhovniki s starejšinami in pismarji in ves veliki zbor, in zvežejo Jezusa, ga odpeljejo in izroče Pilatu.

2

In vpraša ga Pilat: Ti si kralj Judov? On pa odgovori in mu reče: Ti praviš.

3

In višji duhovniki so ga veliko tožili.

4

Pilat pa ga zopet vprata, rekoč: Ne odgovarjaš li ničesar? Glej, kolikih reči te tožijo.

5

Ali Jezus mu ni nič več odgovoril, tako da se je Pilat čudil.

6

Ob prazniku pa jim je navadno izpustil enega jetnika, katerega so zahtevali.

7

Bil pa je takrat vklenjen v ječi eden, po imenu Baraba, z uporniki, ki so bili ob uporu uboj storili.

8

In ko pride množica gori, začne zahtevati, naj stori, kakor jim je vselej storil.

9

Pilat pa jim odgovori in reče: Hočete li, da vam izpustim kralja Judov?

10

Zaznal je namreč, da so mu ga iz zavisti izročili višji duhovniki.

11

Višji duhovniki pa podpihajo ljudstvo, naj jim rajši izpusti Baraba.

12

Pilat pa zopet odgovori in jim reče: Kaj torej hočete, da naj storim s tem, ki ga imenujete kralja Judov?

13

Oni pa zopet zakriče: Križaj ga!

14

Pilat jim pa reče: Kaj pa je hudega storil? Oni pa še bolj zakriče: Križaj ga!

15

Pilat pa, hoteč ljudstvu ustreči, jim izpusti Baraba, a Jezusa veli bičati in ga izroči, naj ga križajo.

16

In vojaki ga odpeljejo noter na dvor, to je v sodno palačo, in skličejo vso trumo.

17

In oblečejo mu škrlatno obleko in spleto krono iz trnja in jo denejo nanj,

18

in ga začno pozdravljati: Zdrav bodi, kralj Judov!

19

In bili so ga po glavi s trstom, in pljuvali so nanj, in pripogibali so kolena ter se mu priklanjali.

20

In ko se mu nasmejajo, mu slečejo škrlatno obleko in mu oblečejo lastno njegovo oblačilo; ter ga peljejo ven, da ga križajo.

21

In prisilijo nekega mimogredočega Simona Cirenca, ki je šel s polja, očeta Aleksandrovega in Rufovega, naj mu ponese križ.

22

In pripeljejo ga na kraj Golgoto, kar se tolmači: Mesto mrtvaške glave.

23

In podajali so mu vina z miro, ali on ni vzel.

24

In razpno ga na križ in delé med seboj obleko njegovo, metaje kocko zanjo, kdo bo kaj vzel.

25

Bila pa je ura tri, ko so ga na križ razpeli.

26

In bil je napis krivde njegove napisan: KRALJ JUDOV.

27

In ž njim križajo dva razbojnika, enega njemu na desno in enega na levo.

28

In izpolnilo se je pismo, ki pravi: „In hudodelnikom je bil prištet“.

29

In mimogredoči so ga preklinjali in majali z glavami in govorili: Aha, ki podiraš svetišče in ga v treh dneh postavljaš,

30

pomagaj sam sebi in stopi s križa!

31

Ravno tako so se mu tudi višji duhovniki posmehovali in govorili med seboj s pismarji: Drugim je pomagal, sam sebi ne more pomagati.

32

Kristus, kralj Izraelov, naj stopi sedaj s križa, da bomo videli in verovali. Tudi ona, ki sta bila križana ž njim, sta ga zasramovala.

33

In ko je bila ura šest, nastane tema po vsej zemlji do devete ure.

34

In ob deveti uri zavpije Jezus z močnim glasom: Eloi, Eloi, lama sabahtani? kar se tolmači: „Bog moj, Bog moj, zakaj si me zapustil?“

35

In nekateri tistih, ki so zraven stali in slišali to, reko: Glej, Elija kliče.

36

Eden pa pohiti in namoči gobo z octom in, nateknivši jo na trst, mu da piti, rekoč: Pustite, bomo videli, če pride Elija, da ga sname.

37

Jezus pa zavpije z močnim glasom in izdahne.

38

In zagrinjalo v svetišču se pretrga na dvoje, od vrha do tal.

39

Ko je pa stotnik, ki je stal njemu nasproti, videl, da je tako zakričavši izdahnil, reče: Resnično je bil ta človek Sin Božji.

40

Bile pa so tu tudi žene, ki so oddaleč gledale, med katerimi je bila Marija Magdalena in Marija, Jakoba manjšega in Jozejeva mati, in Salome,

41

ki so, ko je bil še v Galileji, za njim hodile in mu služile, in mnoge druge, katere so bile ž njim prišle v Jeruzalem.

42

In ko se je že zvečerilo, ker je bil dan priprave, to se pravi: predsobotni dan,

43

pride Jožef iz Arimateje, velespoštovan svetovalec, ki je tudi pričakoval kraljestva Božjega, in gre srčno k Pilatu in zaprosi Jezusovo truplo.

44

Pilat se pa začudi, da je že umrl, in pokliče stotnika ter ga vpraša, je li že kaj časa mrtev.

45

In ko zve od stotnika, podari truplo Jožefu.

46

In kupivši platna, ga sname in ga zavije v platno in položi v grob, ki je bil izsekan v skali; in privali kamen grobu na vrata.Marija Magdalena in Marija, mati Jozejeva, pa sta gledali, kam je bil položen.

47

Marija Magdalena in Marija, mati Jozejeva, pa sta gledali, kam je bil položen.