Marku 1

1

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Sina Božjega.

2

Kakor je pisano v proroku Izaiju: „Glej, pošiljam angela svojega pred obličjem tvojim, ki pripravi pot tvojo.

3

Glas vpijočega v puščavi: Pripravite pot Gospodov, poravnajte steze njegove“,

4

tako je nastopil Janez Krstnik v puščavi, oznanjujoč krst izpokorjenja v odpuščenje grehov.

5

In k njemu je prihajala vsa Judejska dežela in vsi Jeruzalemci, in krstil jih je v reki Jordanu, pripoznavajoče grehe svoje.

6

Bil je pa Janez oblečen v velblodjo dlako in usnjen pas je imel okoli ledja svojega, in jedel je kobilice in divji med.

7

In propovedoval je, govoreč: Močnejši od mene gre za menoj, kateremu nisem vreden, sklonivši se, odvezati jermenov na obuvalu njegovem.

8

Jaz sem vas krstil z vodo, ali on vas bo krstil s svetim Duhom.

9

In zgodi se tiste dni, da pride Jezus iz Nazareta v Galileji, in Janez ga krsti v Jordanu.

10

In precej, ko stopi iz vode, zagleda, da se odpirajo nebesa, in Duh kakor golob gre navzdol nanj.

11

In glas se začuje iz nebes: Ti si Sin moj ljubljeni, ti si po moji volji.

12

In precej ga odvede Duh v puščavo.

13

In v puščavi je bil štirideset dni, in satan ga je izkušal, in bival je med zvermi; in angeli so mu stregli.

14

Ko so pa Janeza izročili Herodu, pride Jezus v Galilejo, oznanjujoč evangelij Božji

15

in govoreč: Čas je dopolnjen in Božje kraljestvo se je približalo. Izpokorite se in verujte v evangelij!

16

Hodeč ob Galilejskem morju, pa ugleda Simona in Andreja, njegovega brata, da mečeta mreže v morje; bila sta namreč ribiča.

17

In reče jima Jezus: Pojdita za menoj, in naredim, da postaneta lovca ljudi.

18

In popustita precej mreže svoje ter gresta za njim.

19

In prišedši malo dalje, ugleda Jakoba, sina Zebedejevega, in njegovega brata Janeza; tudi ona popravljata v ladji mreže.

20

In precej ju pokliče, in popustita svojega očeta Zebedeja v ladji z najemniki in odideta za njim.

21

In pridejo v Kafarnavm; in precej v soboto gre v shodnico in uči.

22

In oni ostrme ob nauku njegovem, kajti uči jih, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismarji.

23

In precej se pokaže, da je v njih shodnici človek, ki ima nečistega duha;

24

ta zavpije, rekoč: Kaj imaš z nami, Jezus Nazareški? Prišel si, da nas pogubiš? Poznam te, kdo si: Svetnik Božji.

25

In zapreti mu Jezus, rekoč: Umolkni in izidi iz njega.

26

In nečisti duh ga strese in zakriči z močnim glasom ter izide iz njega.

27

In vsi se prestrašijo, tako da vprašujejo drug drugega, govoreč: Kaj je to? Kakšen nov nauk! Z oblastjo ukazuje tudi nečistim duhovom, pa so mu pokorni.

28

In precej se raznese glas o njem povsod po vsej Galilejski pokrajini.

29

In precej gredo iz shodnice in pridejo v hišo Simonovo in Andrejevo z Jakobom in Janezom vred.

30

Tašča Simonova pa je ležala mrzlična, in precej mu povedo o njej.

31

In pristopi, jo prime za roko ter vzdigne, in mrzlica jo pusti, in ona jim je stregla.

32

Zvečer pa, ko je solnce zatonilo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence.

33

In vse mesto je bilo zbrano pri vratih.

34

In ozdravil je mnogo bolnikov različnih bolezni in zlih duhov je mnogo izgnal ter ni dovolil govoriti zlim duhovom, ker so ga poznali.

35

In zjutraj, ko je še tema bila, vstane in gre ven ter odide na samoten kraj in tam moli.

36

In za njim pohiti Simon in kateri so bili ž njim,

37

in ko ga najdejo, mu reko: Vsi te iščejo.

38

In jim reče: Pojdimo drugam, v bližnje trge, da bom tudi tam propovedoval, kajti zato sem prišel.

39

Ter gre in propoveduje v njih shodnicah po vsej Galileji in izganja zle duhove.

40

In pride k njemu gobavec, ga klečé prosi in mu reče: Če hočeš, me moreš očistiti.

41

In Jezus, ganjen usmiljenja, iztegne roko svojo in se ga dotakne ter mu reče: Hočem, bodi očiščen!

42

In mu precej preide goba in bil je čist.

43

In ostro mu zapretivši, ga precej odpošlje

44

in mu veli: Glej, da nikomur nič ne poveš, temuč pojdi, pokaži se duhovnikom in daruj za očiščenje svoje, kar je ukazal Mojzes, njim v pričevanje.On pa, ko izide, začne z vnemo oznanjevati in razglašati reč, tako da ni mogel Jezus nič več očitno priti v mesto, ampak je bival zunaj po samotnih krajih; in prihajali so k njemu od vseh strani.

45

On pa, ko izide, začne z vnemo oznanjevati in razglašati reč, tako da ni mogel Jezus nič več očitno priti v mesto, ampak je bival zunaj po samotnih krajih; in prihajali so k njemu od vseh strani.