Mateju 7

1

Ne sodite, da ne boste sojeni.

2

Kajti s kakršno sodbo sodite, s tako bodo sodili vas; in s kakršno mero merite, s tako se bo merilo vam.

3

Kaj pa vidiš pazder v očesu brata svojega, bruna v očesu svojem pa ne čutiš?

4

Ali kako porečeš bratu svojemu: Daj, da izderem pazder iz očesa tvojega, in glej, bruno je v očesu tvojem?

5

Hinavec, izderi najprej bruno iz očesa svojega in potem izpregledaš, da izdereš pazder iz očesa bratu svojemu.

6

Ne dajajte svetega psom in ne mečite biserov svojih pred svinje, da jih ne poteptajo z nogami svojimi in se ne obrnejo ter vas raztrgajo.

7

Prosite, in dalo se vam bo; iščite, in našli boste; trkajte, in odprlo se vam bo.

8

Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče najde; in kdor trka, se mu odpre.

9

Ali kdo izmed vas je človek, ki bi dal kamen sinu svojemu, če ga prosi kruha?

10

ali če prosi ribe, bi mu dal kačo?

11

Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati otrokom svojim, koliko več dá Oče vaš, ki je v nebesih, dobrega tistim, ki ga prosijo?

12

Vse torej, kar hočete, da ljudje vam storé, tako storite tudi vi njim; zakaj to je postava in proroki.

13

Pojdite noter skozi tesna vrata: ker prostorna so vrata in široka je pot, ki vodi v pogubljenje, in mnogo jih je, ki po njej hodijo;

14

toda tesna so vrata in ozka je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.

15

Varujte se lažnivih prorokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj so pa grabljivi volkovi.

16

Po njih sadovih jih spoznate. Se li bere s trnja grozdje ali z osata smokve?

17

Tako rodi vsako dobro drevo dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad.

18

Dobro drevo ne more roditi slabega sadu, in slabo drevo ne more roditi dobrega sadu.

19

Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, se poseka in vrže na ogenj.

20

Torej po njih sadovih jih spoznate.

21

Ne pride vsak, kdor mi pravi: Gospod, Gospod, v nebeško kraljestvo, ampak kdor izpolnjuje voljo Očeta mojega, ki je v nebesih.

22

Veliko mi jih poreče tisti dan: Gospod, Gospod, ali nismo prorokovali v tvojem imenu, in hudičev izganjali s tvojim imenom, in mnogo čudežev delali s tvojim imenom?

23

In tedaj jim povem očitno: Nikoli vas nisem poznal; poberite se od mene, ki delate krivico!

24

Vsak torej, kdor sliši te besede moje in jih izpolnjuje, bo podoben modremu možu, ki je sezidal hišo svojo na skalo;

25

in usula se je ploha in pridrle so reke in zapihali so vetrovi in se zagnali v tisto hišo, a ni padla, kajti postavljena je bila na skalo.

26

In vsak, kdor sliši te moje besede in ne dela po njih, je podoben neumnemu možu, ki je sezidal hišo svojo na pesek;

27

in ulila se je ploha in pridrle so reke in zapihali so vetrovi in udarili ob tisto hišo, in padla je, in njen pad je bil grozen.

28

In zgodi se, ko konča Jezus te besede, da se množice silno čudijo nauku njegovemu;zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast, a ne kakor njih pismarji.

29

zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast, a ne kakor njih pismarji.