Mateju 4

1

Tedaj odpelje Duh Jezusa v puščavo, da ga izkuša hudič.

2

In ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, postane potem lačen.

3

Pa pristopi k njemu izkušnjavec in reče: Če si Sin Božji, reci, naj postane to kamenje kruh.

4

On pa odgovori in reče: Pisano je: „Ne bo živel človek ob samem kruhu, temuč od vsake besede, ki izhaja iz ust Božjih“.

5

Tedaj ga vzame hudič v sveto mesto in ga postavi na vrh templja

6

in mu reče: Če si Sin Božji, spusti se doli, kajti pisano je: „Angelom svojim bo zapovedal zate, in na rokah te bodo nosili, da se kje z nogo ne udariš ob kamen“.

7

Reče mu Jezus: Zopet je pisano: „Ne izkušaj Gospoda, Boga svojega“.

8

Zopet ga vzame hudič na zelo visoko goro in mu pokaže vsa kraljestva sveta in njih slavo

9

in mu reče: Vse to ti dam, če padeš predme in me moliš.

10

Tedaj mu reče Jezus: Poberi se, satan! kajti pisano je: „Moli Gospoda, Boga svojega, in njemu samemu služi“.

11

Tedaj ga hudič pusti; in glej, angeli pristopijo ter mu strežejo.

12

Ko pa zasliši Jezus, da je Janez ujet, se umakne v Galilejo.

13

In zapustivši Nazaret, pride in se nastani v Kafarnavmu pri morju, v pokrajinah Zabulona in Neftalima,

14

da se izpolni, kar je rečeno po proroku Izaiju, ki pravi:

15

„Zemlja Zabulonova in zemlja Neftalimova, na poti k morju, za Jordanom, poganska Galileja,

16

narod, ki je sedel v temi, je videl veliko svetlobo, in ki so sedeli v deželi in senci smrti, jim je zasvetila luč“.

17

Odslej je jel Jezus propovedovati in praviti: Izpokorite se! kajti približalo se je nebeško kraljestvo.

18

Hodeč pa ob morju Galilejskem, ugleda Jezus dva brata: Simona, ki se imenuje Peter, in Andreja, brata njegovega, da mečeta mreže v morje; bila sta namreč ribiča.

19

In jima reče: Pojdita za menoj, in naredil bom, da bosta lovca ljudi.

20

Ona pa precej popustita mreže in gresta za njim.

21

In gredoč odtod dalje, ugleda druga dva brata: Jakoba, sina Zebedejevega, in Janeza, brata njegovega, v ladji z Zebedejem, nju očetom, da popravljata mreže svoje, in ju pokliče.

22

Ona pa precej popustita ladjo in očeta svojega in gresta za njim.

23

In Jezus je hodil okoli po vsej Galileji, učeč po njih shodnicah in oznanjujoč evangelij kraljestva in ozdravljajoč vsako bolezen in vsako slabost med ljudstvom.

24

In glas o njem se razširi po vsej Siriji, in prineso mu vse bolnike z različnimi boleznimi in mukami, in obsedence in mesečne in mrtvoudne, in jih ozdravi.In spremljale so ga velike množice iz Galileje in iz Deseteromestja in iz Jeruzalema in iz Judeje in z one strani Jordana.

25

In spremljale so ga velike množice iz Galileje in iz Deseteromestja in iz Jeruzalema in iz Judeje in z one strani Jordana.