Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Mateju 28

1

Po sobotnem večeru pa, ko se je svital prvi dan tedna, pride Marija Magdalena in druga Marija, da pogledata na grob.

2

In glej, velik potres nastane; zakaj angel Gospodov je prišel z neba in pristopivši odvali kamen od vrat in sede nanj.

3

Bilo je pa obličje njegovo kakor blisk in obleka njegova bela kakor sneg.

4

In od strahu pred njim strepetajo stražniki in postanejo kakor mrtvi.

5

Angel pa izpregovori in reče ženam: Ne bojte se! vem, da iščete Jezusa križanega.

6

Ni ga tu; vstal je namreč, kakor je rekel. Pridite in poglejte mesto, kjer je ležal Gospod!

7

In pojdite hitro in povejte učencem njegovim, da je vstal od mrtvih; in glejte, pred vami gre v Galilejo, tam ga boste videli. Glejte, povedal sem vam.

8

In naglo zapuste grob s strahom in z velikim veseljem in teko, da sporoče učencem njegovim.

9

In glej, Jezus jim pride naproti in reče: Pozdravljene! One pa pristopijo in se oklenejo nog njegovih ter ga molijo.

10

Tedaj jim reče Jezus: Ne bojte se! Pojdite, sporočite bratom mojim, naj gredo v Galilejo, in tam me bodo videli.

11

Medtem pa, ko gredo, glej, pridejo nekateri od straže v mesto in naznanijo višjim duhovnikom vse, kar se je bilo zgodilo.

12

In oni se zbero s starejšinami in se posvetujejo, ter dado vojakom mnogo denarja,

13

rekoč: Recite, da so prišli po noči učenci njegovi in so ga ukradli, ko smo mi spali.

14

In če to izve deželni poglavar, pomirimo ga mi, da bodete vi brez skrbi.

15

Oni pa vzemo denar in storé, kakor so bili poučeni. In razglašena je ta beseda pri Judih do današnjega dne.

16

Enajsteri učenci pa odidejo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus ukazal.

17

In ko ga ugledajo, ga molijo; nekateri pa dvomijo.

18

In pristopi Jezus ter jim govori in reče: Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.

19

Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode, krščujoč jih v ime Očeta in Sina in svetega Duha,učeč jih, naj izpolnjujejo vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.

20

učeč jih, naj izpolnjujejo vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version