Mateju 11

1

In zgodi se, ko neha Jezus naročati dvanajsterim učencem svojim, odide odtod, da uči in propoveduje v njih mestih.

2

Janez pa v ječi zasliši Kristusova dela in pošlje dva svojih učencev

3

ter mu sporoči: Si li ti tisti, ki ima priti, ali naj čakamo drugega?

4

In Jezus odgovori in jima veli: Pojdita in sporočita Janezu, kar slišita in vidita:

5

Slepci izpregledujejo in hromi hodijo, gobavci se očiščajo in gluhi slišijo, mrtvi vstajajo in ubogim se oznanja evangelij.

6

In blagor mu, kdor se nad menoj ne pohujša.

7

In ko odideta, začne Jezus govoriti množici o Janezu: Kaj ste šli v puščavo gledat? Trst, ki ga veter maje?

8

Ali kaj ste šli, da vidite? Človeka, oblečenega v mehka oblačila? Glejte, kateri nosijo mehka oblačila, so po kraljevih dvorih.

9

Ali zakaj ste šli tja? Da vidite proroka? Da, pravim vam, in več nego proroka.

10

Ta je, o katerem je pisano: „Glej, jaz pošiljam angela svojega pred obličjem tvojim, ki pripravi tvojo pot pred teboj“.

11

Resnično vam pravim: Ni vstal izmed tistih, ki so rojeni od žen, večji od Janeza Krstnika; kdor je pa najmanjši v nebeškem kraljestvu, je večji od njega.

12

Od dni Janeza Krstnika pa doslej silo trpi nebeško kraljestvo, in siloviteži si ga siloma laste.

13

Kajti vsi proroki in zakon so prorokovali do Janeza.

14

In če hočete sprejeti to: on je Elija, ki ima priti.

15

Kdor ima ušesa, da sliši, naj sliši!

16

Komu naj pa primerjam ta rod? Podoben je otrokom, ki posedajo po trgu in kličejo tovarišem svojim

17

in pravijo: Piskali smo vam, in niste plesali; žalostinke smo peli, in niste jokali.

18

Kajti prišel je Janez, in ne jé in ne pije, pa pravijo: Hudiča ima!

19

Prišel je Sin človekov in jé in in pije, pa pravijo: Glejte človeka požeruha in pijanca, mitarjev in grešnikov prijatelja! A modrost božjo so opravičili njeni otroci.

20

Tedaj začne oponašati mestom, v katerih se je zgodilo največ njegovih čudežev, ker se niso izpokorila.

21

Gorje ti, Korazin! gorje ti, Betsaida! zakaj ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vaju, bi se bila davno v raševniku in pepelu izpokorila.

22

Ali pravim vam, Tiru in Sidonu bo v dan sodbe laže nego vama.

23

In ti, Kafarnavm, nisi li bil povzdignjen do neba? V pekel [Grški: hades, istega pomena kakor šeol.] boš pahnjen; zakaj ko bi se bili v Sodomi zgodili čudeži, ki so se zgodili v tebi, bi stala še današnjega dne.

24

Ali pravim vam, da bode Sodomski zemlji v dan sodbe laže nego tebi.

25

V ta čas odgovori Jezus in reče: Hvalim te, Oče, Gospodar neba in zemlje, da si to prikril modrim in razumnim in si to razodel nedoraslim;

26

da, Oče, ker tako je bila volja tvoja.

27

Vse mi je izročil Oče moj: in nihče ne pozna Sina nego samo Oče, tudi Očeta ne pozna nihče nego le Sin in komurkoli če Sin razodeti.

28

Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vas upokojim.

29

Vzemite jarem moj nase in učite se od mene, ker sem krotek in iz srca ponižen: in najdete pokoj dušam svojim.Kajti jarem moj je sladek in breme moje je lahko.

30

Kajti jarem moj je sladek in breme moje je lahko.