Numeri 9

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu v puščavi Sinajski prvi mesec drugega leta, ko so bili šli iz dežele Egiptovske in rekel:

2

Gotovo naj sinovi Izraelovi praznujejo pasho v njej določenem času!

3

Štirinajsti dan tega meseca, proti večeru, jo obhajajte v njej določenem času; po vseh njenih postavah in naredbah jo praznujte.

4

Tedaj ogovori Mojzes sinove Izraelove, da naj pripravijo velikonočno jagnje.

5

In obhajali so pasho v prvem mesecu štirinajsti dan proti večeru v puščavi Sinajski; kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu, tako so vse storili sinovi Izraelovi.

6

Bilo je pa nekaj mož, ki so se onečistili z mrličem in niso mogli praznovati pashe tisti dan. Ti stopijo tisti dan pred Mojzesa in Arona

7

ter ga ogovore: Mi smo nečisti zaradi mrliča; zakaj bi bili prikrajšani, da ne smemo prinesti darila GOSPODOVEGA v določenem času med sinovi Izraelovimi?

8

In Mojzes jim reče: Počakajte, hočem slišati, kaj vam GOSPOD zapove.

9

In GOSPOD je govoril Mojzesu takole:

10

Govori sinovom Izraelovim in reci: Če se kdo onečisti pri mrtvem ali pa bo na daljnem potu, bodisi iz vas ali prihodnjih rodov vaših, vendar naj napravi velikonočno jagnje GOSPODU:

11

drugega meseca štirinajsti dan proti večeru naj ga taki obhajajo, z opresnim kruhom in grenkimi zelišči naj ga jedo;

12

nič naj ga ne puste do jutra, tudi nobene kosti v njem naj ne zlomijo; natančno po postavi pashe naj se ravnajo.

13

Kdor pa je čist in ni na potovanju, a opusti praznovati pasho, tega duša bodi iztrebljena izmed ljudstva njegovega; kajti darila GOSPODOVEGA ni prinesel v določenem času, greh svoj naj nosi ta mož.

14

Ako pa biva med vami tujec in hoče praznovati pasho GOSPODU, naj se ravna po postavi pashe in njenih naredbah. Ista vam veljaj postava za tujca in za rojaka.

15

V dan pa, ko je bilo postavljeno prebivališče, je pokril oblak prebivališče, šator pričevanja; in od večera do jutra je bila nad prebivališčem kakor podoba ognja.

16

Tako je bilo vsekdar: oblak ga je pokrival in po noči podoba ognja.

17

In kadar se je vzdignil oblak iznad Šatora, precej so se odpravili sinovi Izraelovi, in na mestu, kjer je počival oblak, ondi so se utaborili sinovi Izraelovi.

18

Na povelje GOSPODOVO so odpotovali sinovi Izraelovi in na povelje njegovo so se utaborili; dokler je počival oblak nad prebivališčem, so taborili.

19

In ko je bil oblak na prebivališču veliko dni, so stregli sinovi Izraelovi na straži GOSPODOVI, in niso odhajali.

20

In če je ostal oblak nad prebivališčem le malo dni: na povelje GOSPODOVO so ostali v šatorih in na povelje GOSPODOVO so šli na pot.

21

In če je bil oblak le od večera do jutra: ko se je vzdignil oblak zjutraj, so se odpravili; ali če je bil dan in noč: kadar se je vzdignil, so se tudi odpravili.

22

Ako pa je dva dni ali mesec dni ali več časa oblak počival nad prebivališčem, so ostali sinovi Izraelovi v šatorih in niso potovali; a brž, ko se je vzdignil, so se odpravili.Na povelje GOSPODOVO so razpenjali šatore in na povelje GOSPODOVO so potovali; stregli so na straži GOSPODOVI, kakor je zapovedal GOSPOD po Mojzesu.

23

Na povelje GOSPODOVO so razpenjali šatore in na povelje GOSPODOVO so potovali; stregli so na straži GOSPODOVI, kakor je zapovedal GOSPOD po Mojzesu.