Numeri 8

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Govóri Aronu in mu reci: Ko prižgeš svetilnice, naj svetijo sedmere svetilnice proti ospredju svečnika.

3

In Aron je storil tako: prižgal je svetilnice njegove, da bi svetile proti ospredju svečnika, kakor je bil GOSPOD ukazal Mojzesu.

4

In takšno je bilo svečnikovo delo: tolkljano delo iz zlata je bilo, deblo njegovo in cvetice njegove so bile tolkljane; po vzorcu, ki ga je bil GOSPOD pokazal Mojzesu, ga je naredil.

5

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

6

Vzemi levite izmed sinov Izraelovih ter jih očisti.

7

In takole stóri ž njimi pri njih očiščevanju: Poškropi jih z očiščevalno vodo, oni pa naj si obrijejo vse telo z britvijo in opero oblačila svoja, da bodo čisti.

8

Nato naj vzamejo mladega voliča in jedilno daritev, ki gre k njemu, belo moko, umešeno z oljem, in drugega voliča mladega vzemi v daritev za greh.

9

In véli levitom, naj pristopijo pred shodni šator, in skliči vso občino sinov Izraelovih.

10

Nato postavi levite pred GOSPODA; sinovi Izraelovi pa naj polože roke svoje na levite.

11

In Aron naj daruje levite pred GOSPODOM kot daritev majanja od sinov Izraelovih, da opravljajo službo GOSPODOVO.

12

In leviti naj polože roke svoje voličema na glavo, in eden naj se daruje v daritev za greh, drugi pa v žgalščino GOSPODU, da se stori poravnava za levite.

13

In postavi levite pred Arona in sinove njegove ter jih daruj kot daritev majanja GOSPODU.

14

Tako odločiš levite izmed sinov Izraelovih, da bodo moji leviti.

15

Potem naj nastopijo leviti, da strežejo shodnemu šatoru, ko si jih očistil in daroval kot daritev majanja.

16

Zakaj dani so, meni so dani izmed sinov Izraelovih; namesto vsega, kar prodira maternico, namesto vsega prvorojenega sinov Izraelovih sem si jih vzel.

17

Zakaj moji so vsi prvenci sinov Izraelovih, med ljudmi in med živino: v dan, ko sem udaril vse prvorojeno v deželi Egiptovski, sem si jih posvetil zase.

18

Levite pa sem si vzel namesto vseh prvorojencev sinov Izraelovih;

19

in dal sem levite v dar Aronu in sinovom njegovim izmed sinov Izraelovih, da opravljajo službo sinov Izraelovih pri shodnem šatoru ter služijo v spravo za sinove Izraelove, da ne zadene sinov Izraelovih kaznilen udarec, kadar se sinovi Izraelovi bližajo svetišču.

20

In tako so storili Mojzes in Aron in sinovi Izraelovi z leviti: prav kakor je GOSPOD Mojzesu zapovedal za levite, tako so storili sinovi Izraelovi.

21

In leviti so se očistili greha ter oprali oblačila svoja, in Aron jih je daroval kot daritev majanja pred GOSPODOM ter storil poravnavo zanje v njih očiščenje.

22

Potem so šli leviti opravljat službo svojo v shodnem šatoru pred Aronom in pred sinovi njegovimi. Kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu zastran levitov, tako so jim storili.

23

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

24

To je, kar velja levitom: Od petindvajsetega leta in više naj prihajajo po vojaško služit v službi pri shodnem šatoru.

25

A po petdesetem letu naj stopijo iz vojaške službe svoje in ne služijo več;samo pomaga naj vsak bratom svojim pri shodnem šatoru, da so marljivi na stražah, ali službe naj se ne loti. Tako narédi z leviti pri njih službovanju.

26

samo pomaga naj vsak bratom svojim pri shodnem šatoru, da so marljivi na stražah, ali službe naj se ne loti. Tako narédi z leviti pri njih službovanju.