Numeri 6

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Govori sinom Izraelovim in reci: Ko se mož ali žena odmeni s tem, da stori obljubo nazirca [T. j. odločenec ali posvečenec.], da se posveti GOSPODU,

3

naj se zdržuje vina in močne pijače; ne pije naj kisa iz vina ali kisa iz močne pijače, tudi naj ne pije soka iz grozdja ter ne jé sirovih ali suhih grozdov.

4

Dokler traja nazirstvo [Odločitev ali posvečenje.] njegovo, naj ne jé ničesar, kar je narejeno od vinske trte, od pečkov do tropin.

5

Dokler traja obljuba nazirstva njegovega, naj ne pride britev na glavo njegovo; dokler se ne dopolnijo dnevi, za katere se je posvetil GOSPODU, je svet; pusti naj, da prosto rasto lasje na glavi njegovi.

6

Vse dni, za katere se je posvetil GOSPODU, naj se ne približa mrliču.

7

Pri očetu svojem in pri materi svoji, pri bratu svojem in sestri svoji naj se ne onečisti, kadar umrjejo; zakaj posvečenje Boga njegovega je na glavi njegovi.

8

Vse dni svojega nazirstva je svet GOSPODU.

9

Ako pa kdo zraven njega nenadoma naglo umrje in se mu s tem onečisti posvečena glava, naj si ostriže glavo v dan očiščevanja svojega, sedmi dan naj jo ostriže.

10

In osmi dan naj prinese dve grlici ali dva golobiča k duhovniku, k vratom shodnega šatora.

11

Duhovnik pa vzemi eno v daritev za greh in drugo vžgalno daritev in izvrši poravnavo zanj, da se je pregrešil ob mrliču; on pa naj posveti glavo svojo.

12

In vnovič naj posveti GOSPODU dneve nazirstva svojega ter prinese enoletno jagnje v daritev za krivdo; ali poprejšnji dnevi so neveljavni, ker je bilo ognušeno nazirstvo njegovo.

13

To je postava za nazirca: Ko se dopolnijo dnevi nazirstva njegovega, naj pride k vratom shodnega šatora;

14

prinese pa naj GOSPODU darilo svoje: enoletno jagnje brez hibe v žgalno daritev, enoletno ovco brez hibe v daritev za greh in ovna brez madeža v mirno daritev,

15

in koš opresnikov, kolačev iz bele moke, zamešene z oljem, in nekvašenih mlincev, pomazanih z oljem, ž njih jedilno in pitno daritvijo vred.

16

Duhovnik pa naj jih prinese pred obličje GOSPODOVO ter daruje njegovo daritev za greh in žgalščino;

17

ovna naj daruje GOSPODU kot mirovno daritev s košem nekvašenih kruhov vred; tudi naj daruje duhovnik jedilno in pitno daritev njegovo.

18

In nazirec naj ostriže posvečeno glavo svojo ob vhodu v shodni šator; potem naj vzame lase posvečene glave svoje in jih dene na ogenj, ki je pod mirovno daritvijo.

19

Duhovnik pa vzemi kuhano ovnovo pleče, opresen kolač iz koša in opresen mlinec ter položi to nazircu na roke, potem ko si je ostrigel glavo nazirstva svojega;

20

in duhovnik majaj to kot daritev majanja pred GOSPODOM; sveto je duhovniku s prsmi majanja in s plečem povzdignjenja vred. In potem sme nazirec piti vino.

21

To je postava za nazirca, ki stori obljubo, in to je daritev njegova GOSPODU zaradi posvečenja svojega, razen tega, kar sicer premore; po svoji obljubi, kakor je obljubil, naj stori po postavi posvečenja svojega.

22

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

23

Govóri Aronu in sinovom njegovim in véli: Takole blagoslavljajte sinove Izraelove, govoreč jim:

24

GOSPOD te blagoslóvi in te varuj!

25

GOSPOD razsvétli obličje svoje proti tebi in ti bodi milostiv!

26

GOSPOD obrni obličje svoje milo k tebi in ti daj mir!Tako naj kličejo ime moje nad sinove Izraelove, in jaz jih hočem blagosloviti.

27

Tako naj kličejo ime moje nad sinove Izraelove, in jaz jih hočem blagosloviti.