Numeri 4

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu, rekoč:

2

Poizvedita število sinov Kahatovih med sinovi Levijevimi, po njih rodovinah, po hišah njih očetov,

3

od tridesetletnih do petdesetletnih, vsakega, ki gre k vojski, da bi opravljal delo pri shodnem šatoru.

4

To je služba sinov Kahatovih v shodnem šatoru, pri najsvetejšem:

5

Kadar se vzdigne tabor, naj stopi Aron in sinovi njegovi v svetišče ter snamejo ločilno zagrinjalo in vanje zavijejo skrinjo pričevanja

6

in jo še ogrnejo z odejo iz jazbečevih kož, vrhu nje pa razprostro prt, ves iz višnjeve tkanine, in naj ob njo vtaknejo drogova njena.

7

In čez mizo kruhov obličja naj razprostro višnjev prt ter denejo nanjo sklede, torila, konvice in vrčke za pitno daritev, in neprenehljiv kruh naj ostane na njej;

8

in čez to vse naj razgrnejo karmezinast prt ter ga pokrijejo z odejo iz jazbečevih kož, in njena drogova naj vtaknejo vanjo.

9

In vzamejo naj višnjev prt ter zagrnejo svečnik za razsvetljavo in svetilnice njegove in utrinjala in lončke za utrinke in vse posode za olje, s katerimi se mu služi;

10

in naj ga denejo in vse posode njegove v odejo iz jazbečevih kož ter ga postavijo na nosila.

11

In čez zlati oltar naj razprostro višnjev prt in ga zavijejo v odejo iz jazbečevih kož ter vanj vtaknejo droga njegova.

12

Nato naj vzamejo vse službene priprave, s katerimi opravljajo službo v svetišču, in naj jih denejo v višnjev prt ter jih zavijejo v odejo iz jazbečevih kož in jih polože na nosila.

13

Potem naj oltar očistijo pepela ter razprostro čezenj zagorelordeč prt

14

in denejo nanj vse priprave njegove, s katerimi se opravlja služba ob njem, ponve za žerjavico, vilice, lopate, čaše, vse posode oltarjeve; in naj razgrnejo čezenj odejo iz jazbečevih kož ter vanj vtaknejo droga njegova.

15

Ko pa to dovrše Aron in sinovi njegovi ter zavijejo svetišče in vse priprave svetišča, ko bo skoraj začel potovati tabor, naj pristopijo sinovi Kahatovi, da poneso svetišče, ali naj se ga ne dotaknejo, da ne umro. To je kar, bodo nosili sinovi Kahatovi od shodnega šatora.

16

Eleazar pa, sin Arona duhovnika, imej nadzorstvo nad oljem za svetilo in blagodišečim kadilom in neprestano jedilno daritvijo in mazilnim oljem, nadzorstvo nad vsem prebivališčem in vsem, kar je v njem, nad svetiščem in njega pripravami.

17

In GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu, rekoč:

18

Pazite, da se ne iztrebi pokolenje rodovin Kahatovih izmed levitov;

19

ampak to jim storite, da živé in ne umrjejo, kadar pristopajo k najsvetejšemu: Aron in sinovi njegovi naj gredo v svetišče ter odkažejo vsakemu, kar bo delal in kar bo nosil.

20

Oni sami pa naj ne hodijo noter gledat svetih reči niti za trenotek, da ne umrjejo.

21

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

22

Poizvedi število tudi sinov Gersonovih po hišah njih očetov, po njih rodovinah,

23

od tridesetletnih do petdesetletnih jih seštej, vsakega, ki gre po vojaško služit, da opravlja delo pri shodnem šatoru.

24

To je služba Gersonovih rodovin, ko strežejo in nosijo bremena:

25

Nosijo naj preproge prebivališča in shodni šator, namreč njegovo odejo in odejo iz jazbečevih kož, ki je vrhu nje, in zaveso ob vhodu v shodni šator

26

in zastore okoli dvorišča in zaveso pri vratih na dvorišče, ki obdaja šator in oltar kroginkrog, in njih vrvi in vse priprave za njih službo; in karkoli je treba delati pri tem, naj opravijo.

27

Po ukazu Arona in sinov njegovih naj se vrši vsa služba sinov Gersonovih v vsem, kar bodo nosili in kar bodo delali; in poverite jim v stražo, kar jim je nositi.

28

To je služba rodovin Gersonovcev pri shodnem šatoru; in njih straža bodi pod nadzorstvom Itamarja, sina Arona duhovnika.

29

Sinove Merarijeve pa seštej po njih rodovinah, po hišah njih očetov,

30

od tridesetletnih do petdesetletnih jih seštej, vsakega, ki gre k vojski, da bi opravljal delo pri shodnem šatoru.

31

In to jim je poverjeno, da stražijo in nosijo v vsej službi svoji pri shodnem šatoru: deske od prebivališča in njih zapahe in stebre in podstave

32

in stebre, ki so okoli dvorišča, in njih podstavke in kolčke in vrvi, z vsem njih orodjem in z vsem, kar je treba streči pri njih; in po imenu jim odštejte orodje, ki naj ga stražijo in nosijo.

33

To je služba rodovin sinov Merarijevih, kolikor so dolžni služiti pri shodnem šatoru pod nadzorstvom Itamarja, sina Arona duhovnika.

34

In Mojzes in Aron in prvaki občine so sešteli Kahatove sinove po njih rodovinah in po njih očetovskih hišah,

35

od tridesetletnih do petdesetletnih, vsakega, ki gre k vojski, za delo pri shodnem šatoru;

36

in seštetih je bilo, po njih rodovinah, dva tisoč sedemsto in petdeset.

37

Ti so, ki so bili šteti iz rodovin Kahatovih, vsi, ki so služili pri shodnem šatoru, katere sta seštela Mojzes in Aron, kakor je bil zapovedal GOSPOD po Mojzesu.

38

In preštetih iz sinov Gersonovih, po njih rodovinah in po hišah njih očetov,

39

od tridesetletnih do petdesetletnih, vsi, ki so šli k vojski, za delo pri shodnem šatoru,

40

tistih katere so sešteli po njih rodovinah, po hišah njih očetov, je bilo dva tisoč in šeststo in trideset.

41

Ti so bili šteti iz rodovin Gersonovcev, vsi, ki so služili pri shodnem šatoru, katere sta seštela Mojzes in Aron, kakor je bil zapovedal GOSPOD.

42

In seštetih iz rodovin sinov Merarijevih, po njih rodovinah, po hišah njih očetov,

43

od tridesetletnih do petdesetletnih, vsak, ki je šel k vojski, za delo pri shodnem šatoru,

44

tistih, katere so sešteli po njih rodovinah, je bilo tri tisoč in dvesto.

45

Ti so bili sešteti iz rodovin Merarijevih, katere sta seštela Mojzes in Aron, kakor je bil zapovedal GOSPOD po Mojzesu.

46

Vseh seštetih iz levitov, katere so sešteli Mojzes in Aron in prvaki Izraelovi, po njih rodovinah in po hišah njih očetov,

47

od tridesetletnih do petdesetletnih, vsi, ki so prišli opravljat delo službe in nosit bremena pri shodnem šatoru,

48

tistih, katere so sešteli, je bilo osem tisoč in petsto in osemdeset.Po ukazu GOSPODOVEM jih je postavil Mojzes, vsakterega k službi njegovi in k bremenu njegovemu, in vsak je bil postavljen, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

49

Po ukazu GOSPODOVEM jih je postavil Mojzes, vsakterega k službi njegovi in k bremenu njegovemu, in vsak je bil postavljen, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.