Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Numeri 34

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Zapovej sinovom Izraelovim ter jim reci: Ko pridete v deželo Kanaansko, to bodi dežela, ki vam pripade v dediščino: Kanaanova dežela po svojih mejah.

3

Poldnevna stran vam bodi pri Zinski puščavi in poleg Edoma, in vaša južna meja bodi od kraja Slanega morja proti vzhodu;

4

in ta meja se obrni proti jugu od vzviška Akrabima in naj gre v Zin in sega proti jugu čez Kades-barneo, potem naj gre k vasi Adarju in poleg Azmona,

5

in od Azmona naj se obrne k Egiptovskemu potoku in se konča pri morju.

6

Meja proti večeru pa: Veliko morje vam bodi za mejo; to bode vaša zahodna meja.

7

In to bodi vaša meja proti polnoči: od Velikega morja si merite tja do gore Hora,

8

od gore Hora pa merite do poti v Hamat, in meja naj sega do Zedada;

9

potem naj gre meja dalje v Zifron in se konča pri vasi Enanu. To bodi severna vaša meja.

10

Za mejo proti jutru si merite od vasi Enana do Sefama,

11

in naj gre meja doli od Sefama k Ribli ob vzhodni strani Ajina; potem naj gre meja doli in krene k strani Kineretskega morja ob vzhodu;

12

in meja naj gre doli po Jordanu in se konča pri Slanem morju. To bodi vaša dežela po njenih mejah naokrog.

13

Mojzes torej zapove sinovom Izraelovim, rekoč: To je dežela, ki si jo v dedino razdelite po žrebu in ki je o njej zapovedal GOSPOD, da bodi dana deveterim rodovom in polovici rodu.

14

Zakaj rod Rubenovih sinov po svojih očetovinah in rod Gadovih sinov po svojih očetovinah in polovica Manasejevega rodu so prejeli svojo dediščino.

15

Ta dva rodova in pol so prejeli svojo dediščino tostran Jordana, od Jeriha proti solnčnemu vzhodu.

16

Nato ogovori GOSPOD Mojzesa, rekoč:

17

Ta so imena mož, ki naj vam deželo razdele v dedino: Eleazar duhovnik in Jozue, sin Nunov.

18

In vzemite po enega kneza iz vsakega rodu, da razdele deželo.

19

In ta so imena tistih mož: za Judov rod Kaleb, sin Jefunov;

20

za rod Simeonovih sinov Samuel, sin Amihudov;

21

za Benjaminov rod Elidad, sin Kislonov;

22

za rod Danovih sinov knez Buki, sin Joglijev;

23

za Jožefova sinova: za rod Manasejevih sinov knez Haniel, sin Efodov,

24

in za rod Efraimovih sinov knez Kemuel, sin Siftanov;

25

za rod Zebulonovih sinov knez Elizafan, sin Parnakov;

26

za rod Isaharjevih sinov knez Paltiel, sin Azanov;

27

za rod Aserjevih sinov knez Ahihud, sin Selomijev,

28

za rod Neftalijevih sinov knez Pedahel, sin Amihudov.To so tisti, katerim je GOSPOD zapovedal prideliti Izraelovim sinovom dedino v deželi Kanaanski.

29

To so tisti, katerim je GOSPOD zapovedal prideliti Izraelovim sinovom dedino v deželi Kanaanski.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version