Numeri 31

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Maščuj sinove Izraelove nad Madianci; potem boš zbran k svojemu ljudstvu.

3

Nato ogovori Mojzes ljudstvo in veli: Oborožite može izmed sebe na vojsko, da pojdejo na Madiance, izvrševat nad njimi maščevanje za GOSPODA.

4

Po tisoč iz vsakega rodu, iz vseh svojih rodov pošljite na vojsko.

5

In odbrali so iz tisočev Izraelovih po en tisoč iz vsakega rodu, dvanajst tisoč oboroženih na vojsko.

6

In Mojzes jih pošlje, tisoč iz vsakega rodu, na vojsko s Pinehasom, sinom Eleazarja duhovnika, in posode iz svetišča in trobenti za pozivanje so bile pod njegovo roko.

7

In vojska je šla na Madiance, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu, in pobili so vse moške.

8

Pobili so tudi madianske kralje z drugimi pobitimi vred: Evija, Rekema, Zura, Hura in Reba, pet madianskih kraljev; Balaama tudi, sina Beorjevega, so umorili z mečem.

9

In ujeli so sinovi Izraelovi žene Madiancev in njih otroke; in vso njih živino in vse njih črede in vse njih blago so uplenili;

10

a vsa njih mesta po krajih, koder so prebivali, in vsa njih šatorišča so sežgali z ognjem.

11

In vzeli so ves rop in plen, bodisi ljudi, bodisi živino;

12

in so pripeljali k Mojzesu, Eleazarju duhovniku in k vsej občini sinov Izraelovih ujetnike, rop in plen, v tabor na poljanah Moabskih, ki so pri Jordanu, nasproti Jerihu.

13

Mojzes pa in Eleazar duhovnik in vsi knezi občine jim pridejo naproti ven za tabor.

14

A Mojzes se razsrdi nad vojvodami vojske, poveljniki čez tisoč in čez sto, ki so se vračali od vojne službe,

15

in jim reče: Ali ste ohranili vse žene žive?

16

Glejte, one so napeljale sinove Izraelove po Balaamovem nasvetu, da so zakrivili iznevero zoper GOSPODA pri Peorju, zaradi česar je šiba zadela občino GOSPODOVO!

17

Zdaj torej pobijte vse moško med otroki, tudi umorite vsako ženo, ki je spoznala moža v telesnem združenju!

18

Vse deklice pa, ki še niso spoznale moža v združenju, ohranite žive zase.

19

In ušatorite se zunaj za taborom sedem dni; vsi, ki ste koga ubili ali se ubitega doteknili, očistite se greha v tretji in sedmi dan, vi in vaše ujetnice.

20

Očistite tudi vsako oblačilo in vse, kar je iz kože narejeno, in vsako pripravo iz kozje dlake in vse lesene posode.

21

Nato reče Eleazar duhovnik vojščakom, ki so bili šli v boj: To je naredba postave, ki jo je GOSPOD zapovedal Mojzesu:

22

Zlato in srebro in bron in železo in kositer in svinec,

23

sploh vse, kar strpi ogenj, pretopite v ognju, in čisto bode; vendar naj se greha očisti z vodo očiščevanja. Vse pa, kar ne strpi ognja, dajte, da preide skozi vodo.

24

In operite si oblačila dan sedmi, in bodete čisti, in potem pridite v tabor.

25

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

26

Poizvedite število plena, koliko so ujeli ljudi in živine, ti in duhovnik Eleazar in poglavarji očetovin občine.

27

In razdéli plen na dvoje: vojskovalcem, ki so šli v boj, in vsej občini.

28

In vzemi od vojščakov, ki so šli v boj, davek za GOSPODA, po eno glavo od petsto, izmed ljudi, govedi, oslov in drobnice;

29

to vzemite od njih polovice ter daj to Eleazarju duhovniku kot dar povzdignjenja za GOSPODA.

30

Od polovice pa, ki je Izraelovih sinov, vzemi po eno glavo od petdesetih ljudi, tudi od govedi, oslov in ovac in od vsake živine, in jih daj levitom, ki strežejo v straži pri GOSPODOVEM prebivališču.

31

In storita Mojzes in Eleazar duhovnik, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

32

In bilo je plena, kolikor ga je preostajalo od tega, kar si je priborilo vojno moštvo: šeststo petinsedemdeset tisoč drobnice,

33

dvainsedemdeset tisoč goved,

34

edeninšestdeset tisoč oslov

35

in dvaintrideset tisoč vseh žensk, ki niso spoznale moža v združenju.

36

Polovica pa, delež tistih, ki so bili šli v boj, je bila po številu: tristo sedemintrideset tisoč in petsto drobnice

37

in davek za GOSPODA od nje šeststo in petinsedemdeset glav;

38

in govedi je bilo šestintrideset tisoč in od nje davek za GOSPODA dvainsedemdeset glav;

39

oslov pa trideset tisoč in petsto in od njih davek za GOSPODA enoinšestdeset glav;

40

in ljudi je bilo šestnajst tisoč, davek pa od njih za GOSPODA dvaintrideset duš.

41

Mojzes je torej dal davek kot dar povzdignjenja za GOSPODA Eleazarju duhovniku, kakor mu je bil GOSPOD zapovedal.

42

Od polovice sinov Izraelovih, ki jo je Mojzes razštel od deleža vojščakov,

43

(bil je pa polovični delež občine: tristo in sedemintrideset tisoč in petsto drobnice,

44

šestintrideset tisoč goved,

45

trideset tisoč in petsto oslov

46

in šestnajst tisoč ljudi)

47

vzame Mojzes od te polovice sinov Izraelovih, kar je bilo odbranega, po eno od petdesetih, izmed ljudi in živine, in jih da levitom, ki so stregli v straži pri prebivališču GOSPODOVEM, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

48

Tedaj pristopijo k Mojzesu vojvode, ki so bili nad tisočmi vojske, poveljniki čez tisoč in čez sto,

49

in reko Mojzesu: Služabniki tvoji so poizvedeli število vojščakov, ki smo jih imeli pod svojo roko, in ne manjka izmed nas ne enega.

50

Zato nesemo GOSPODU darila, vsakdo od tega, kar je dobil, zlatih dragotin, obročkov, zapestnic, prstanov, uhanov in ovratnih verižic, da se izvrši poravnava za nas pred GOSPODOM.

51

In prejmeta od njih Mojzes in Eleazar duhovnik tisto zlato, vsakršne umetne dragotine.

52

In bilo je vsega zlata, kar so ga poveljniki čez tisoč in čez sto poklonili GOSPODU kot dar povzdinjenja: šestnajst tisoč sedemsto in petdeset seklov.

53

(Vojščaki so uplenili vsak nekaj sam zase.)In Mojzes in Eleazar duhovnik vzameta to zlato od poveljnikov čez tisoč in čez sto ter ga neseta v shodni šator, da bodi v spomin Izraelovim sinovom pred obličjem GOSPODOVIM.

54

In Mojzes in Eleazar duhovnik vzameta to zlato od poveljnikov čez tisoč in čez sto ter ga neseta v shodni šator, da bodi v spomin Izraelovim sinovom pred obličjem GOSPODOVIM.