Numeri 29

1

V sedmem mesecu pa, prvi dan meseca, imejte sveto zborovanje; nobenega službenega dela ne opravljajte: dan je trobentnega glasu za vas.

2

In darujte kot žgalščino v prijeten duh GOSPODU: mladega voliča, ovna, sedem enoletnih jagnjet brez hibe,

3

in k temu kot jedilno daritev: belo moko, omešeno z oljem, tri desetinke k voliču, dve desetinki k ovnu

4

in desetinko k vsakemu izmed sedmerih jagnjet;

5

in kozla v daritev za greh, da se stori poravnava za vas.

6

To darujte razen žgalščine o mlaju in njene jedilne daritve in razen neprestane žgalščine in jedilne daritve njene in razen pitnih daritev, ki pristoje po določilu, v prijeten duh; ognjena žrtev bodi to GOSPODU.

7

In deseti dan istega sedmega meseca imejte sveto zborovanje; pokoríte duše svoje in ne opravljajte nikakršnega dela.

8

Darujte pa kot žgalno daritev GOSPODU v prijeten duh: mladega voliča, ovna, sedem enoletnih jagnjet; bodo naj vam brez hibe;

9

in jedilno daritev k njim: belo moko, omešeno z oljem, tri desetinke k voliču, dve desetinki k ovnu,

10

po eno desetinko k vsakemu izmed sedmerih jagnjet;

11

in enega kozla v daritev za greh. To darujte razen daritve za greh v spravo in razen neprestane žgalščine in njene jedilne daritve in njenih pitnih daritev.

12

In petnajsti dan sedmega meseca imejte sveto zborovanje; nobenega službenega dela ne opravljajte; sedem dni posvečujte praznik GOSPODU.

13

In darujte kot žgalščino ognjeno daritev v prijeten duh GOSPODU: trinajst mladih voličev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet, brez hibe naj bodo;

14

In njih jedilno daritev: tri desetinke bele moke, z oljem omešene, k vsakemu izmed trinajsterih voličev, dve desetinki k vsakemu onih dveh ovnov,

15

in po desetinko k vsakemu izmed štirinajsterih jagnjet;

16

in v daritev za greh enega kozla, razen neprestane žgalščine in jedilne in pitne daritve k njej.

17

Drugi dan pa darujte: dvanajst mladih voličev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet brez hibe

18

in njih jedilno daritev in njih pitne daritve k voličem, ovnoma in jagnjetom po njih številu, kakor je določeno,

19

in v daritev za greh enega kozla, razen neprestane žgalščine ter jedilne in pitne daritve k njej.

20

Tretji dan pa: enajst voličev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet brez graje

21

in njih jedilno daritev in njih pitne daritev k voličem, ovnoma in jagnjetom po njih številu, kakor je določeno,

22

in v daritev za greh enega kozla, razen neprestane žgalščine ter jedilne in pitne daritve k njej.

23

Četrti dan pa: deset voličev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet brez hibe

24

in njih jedilna daritev in njih pitne daritve k voličem, ovnoma in jagnjetom po njih številu, kakor je določeno,

25

in za greh enega kozla, razen neprestane žgalščine in jedilne in pitne daritve k njej.

26

Peti dan pa: devet voličev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet brez madeža

27

ž njih jedilno daritvijo in pitnimi daritvami k voličem, ovnoma in jagnjetom po njih številu, kakor je določeno,

28

in v daritev za greh enega kozla razen neprestane žgalščine in jedilne in pitne daritve, ki pristoji.

29

Šesti dan pa: osem voličev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet brez hibe

30

ž njih jedilno daritvijo in pitnimi daritvami k voličem, ovnoma in jagnjetom po njih številu, kakor je določeno,

31

in za greh enega kozla, razen neprestane žgalščine ter jedilne in pitnih daritev, ki pristoje.

32

Sedmi dan pa: sedem voličev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet brez hibe

33

ž njih jedilno daritvijo in pitnimi daritvami k voličem, ovnoma in jagnjetom po njih številu, kakor je določeno,

34

in v daritev za greh enega kozla, razen neprestane žgalščine ter jedilne in pitne daritve, ki pristoji.

35

A osmi dan imejte sveto zborovanje; nobenega službenega dela ne opravljajte.

36

Kot žgalščino pa darujte ognjeno daritev v prijeten duh GOSPODU: enega voliča, enega ovna, sedem enoletnih jagnjet brez hibe

37

ž njih jedilno daritvijo in pitnimi daritvami k voličem, k ovnoma in k jagnjetom, po njih številu, kakor je določeno,

38

in v daritev za greh enega kozla, razen neprestane žgalščine ter jedilne in pitne daritve k njej.

39

Toliko boste darovali GOSPODU ob določenih svojih praznikih razen obljub in prostovoljnih daril svojih, ki jih poklonite ali v žgalne ali jedilne ali pitne ali mirovne daritve.In Mojzes je sporočil sinovom Izraelovim vse, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

40

In Mojzes je sporočil sinovom Izraelovim vse, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.