Numeri 28

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Zapovej Izraelovim sinovom in jim reci: Na daritve moje, kruh moj k ognjenim žrtvam mojim, ki so mi v prijeten duh, pazite, da mi jih darujete v času določenem zanje.

3

In véli jim: To je ognjena daritev, ki jo darujte GOSPODU: dve enoletni jagnjeti brez hibe, dan na dan, v neprestano žgalno daritev.

4

Eno jagnje daruj zjutraj, drugo pa proti večeru;

5

in s tem desetinko efe bele moke v jedilno daritev, omešene s četrtino hina iztolčenega olja.

6

To je neprestana žgalna daritev, ki je bila ustanovljena na gori Sinajski v prijeten duh, ognjena daritev GOSPODU.

7

Pitna daritev pa, ki pristoji, bodi četrt hina za eno jagnje; v svetišču izlij pitno darilo močnega vina GOSPODU.

8

Drugo jagnje pa daruj proti večeru; kakor jutranjo jedilno in ž njo pitno daritev, tako napravi zvečer ognjeno daritev v prijeten duh GOSPODU.

9

V sobotni dan pa daruj dve enoletni jagnjeti brez hibe in dve desetinki bele moke v jedilno daritev, z oljem omešene, in pitno daritev, ki pristoji.

10

To je žgalna daritev vsake sobote, razen neprestane žgalščine in pitne daritve, ki pristoji.

11

A v začetku svojih mesecev darujte GOSPODU žgalno daritev: dva mlada voliča, enega ovna, enoletnih, brezhibnih jagnjet sedmero,

12

in po tri desetinke bele moke v jedilno daritev, z oljem omešene, k vsakemu voliču; in dve desetinki bele moke v jedilno daritev, z oljem omešene, k enemu ovnu,

13

in po eno desetinko bele moke v jedilno daritev, z oljem omešene, k vsakemu jagnjetu: to je žgalna daritev v prijeten duh, ognjena daritev GOSPODU.

14

In pitna daritev k temu bodi polovica hina vina k voliču, tretjina hina k ovnu in četrtina hina k jagnjetu. To je žgalna daritev o mlaju, v vsakem mesecu v letu.

15

In kozel v daritev za greh GOSPODU naj se daruje razen neprestane žgalščine in pitne daritve k njej.

16

In v prvem mesecu, štirinajsti dan meseca, je pasha GOSPODU;

17

petnajsti dan tega meseca pa je praznik; sedem dni naj se uživa nekvašen kruh.

18

Prvi dan bodi sveto zborovanje; nobenega službenega dela ne opravljajte.

19

In darujte kot ognjeno daritev žgalščino GOSPODU: dva mlada voliča, enega ovna, sedem enoletnih jagnjet, brez hibe naj vam bodo.

20

S tem pa v jedilno daritev: tri desetinke bele moke, z oljem omešene, darujte k voliču in dve desetinki k ovnu

21

in po eno desetinko k vsakemu izmed teh sedmerih jagnjet.

22

Tudi enega kozla v daritev za greh, da se stori poravnava za vas.

23

Te darujte razen žgalščine za jutra, ki je v neprestano žgalno daritev.

24

Na ta način darujte dan na dan, sedem dni, kruh ognjene daritve v prijeten duh GOSPODU; razen neprestane žgalne daritve in njene pitne daritve naj se to daruje.

25

Sedmi dan pa imejte sveto zborovanje; nobenega službenega dela ne opravljajte.

26

Tudi v dan prvin, ko prinesete GOSPODU novo jedilno daritev, ob svojem prazniku tednov imejte sveto zborovanje in nobenega službenega dela ne opravljajte.

27

In darujte žgalščino v prijeten duh GOSPODU: dva mlada voliča, enega ovna, sedem enoletnih jagnjet,

28

in jedilno daritev k temu: belo moko, omešeno z oljem, tri desetinke k vsakemu voliču in dve desetinki k enemu ovnu,

29

po eno desetinko pa k vsakemu izmed sedmerih jagnjet

30

in enega kozla, da se stori poravnava za vas.Razen neprestane žgalščine in njene jedilne daritve jih darujte (naj vam pa bodo brez hibe!) in njih pitne daritve.

31

Razen neprestane žgalščine in njene jedilne daritve jih darujte (naj vam pa bodo brez hibe!) in njih pitne daritve.