Numeri 25

1

Izrael pa je ostal v Sitimu; in ljudstvo začne nečistovati s hčerami Moabcev,

2

ki so povabile ljudstvo k daritvam svojih bogov; in jedlo je ljudstvo in se priklanjalo njih bogovom.

3

In Izrael se je oprijel Baal-peorja, in srd GOSPODOV se je vnel zoper Izraela.

4

In GOSPOD veli Mojzesu: Vzemi vse prvake ljudstva in jih GOSPODU obesi proti solncu, da se obrne togota GOSPODOVA od Izraela.

5

Reče torej Mojzes sodnikom Izraelovim: Vsak umóri svoje ljudi, ki so se oprijeli Baal-peorja.

6

In glej, pride eden izmed sinov Izraelovih ter privede k bratom svojim Madianko vpričo Mojzesa in vpričo vse občine Izraelovih sinov, prav ko so jokali pri vhodu shodnega šatora.

7

Pinehas pa, sin Eleazarja, sinú Arona duhovnika, videč to, vstane urno izmed množice in vzame sulico v roko

8

ter gre za tistim izraelskim možem v kočo ter ju prebode, izraelskega moža in tisto ženo, skozi trebuh. In šiba med sinovi Izraelovimi je bila ustavljena.

9

Tistih pa, ki so umrli od te šibe, je bilo štiriindvajset tisoč.

10

Nato ogovori GOSPOD Mojzesa, rekoč:

11

Pinehas, sin Eleazarja, sinú Arona duhovnika, je odvrnil jezo mojo od sinov Izraelovih s tem, da je gorel z mojo gorečnostjo sredi njih, in nisem pokončal sinov Izraelovih v gorečnosti svoji.

12

Zato reci: Glej, dajem mu zavezo svojo, zavezo mirú;

13

in njemu in zarodu njegovemu po njem naj velja večnega duhovništva zaveza, zato ker je gorel za svojega Boga in storil poravnavo za sinove Izraelove.

14

Ime pa izraelskemu možu, ki je bil ubit z madiansko ženo, je bilo Simri, sin Salujev, knez očetovine med Simeonskimi.

15

In Madianka, ki je bila ubita, se je imenovala Kozbi, hči Zura, ki je bil rodovinski poglavar očetovine med Madiani.

16

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

17

Sovražno ravnajte z Madianci in jih ubijajte;zakaj oni so sovražno ravnali z vami v svoji zvijači, s katero so vas prekanili v zadevi Peorja in v zadevi Kozbe, hčere kneza madianskega, sestre svoje, ki je bila ubita v dan šibe zaradi Peorja.

18

zakaj oni so sovražno ravnali z vami v svoji zvijači, s katero so vas prekanili v zadevi Peorja in v zadevi Kozbe, hčere kneza madianskega, sestre svoje, ki je bila ubita v dan šibe zaradi Peorja.