Numeri 18

1

In GOSPOD reče Aronu: Ti in sinovi tvoji in očeta tvojega hiša s teboj boste nosili pregrehe zoper svetišče; ti pa in sinovi tvoji boste nosili pregrehe duhovstva svojega.

2

Tudi brate svoje, rod Levijev, rod očeta svojega, postavi bliže Bogu pri sebi, da se te oklepajo in ti strežejo; ali ti in sinovi tvoji s teboj bodite pred šatorom pričevanja.

3

In naj strežejo v tvoji straži in v straži vsega šatora; samo naj se ne bližajo posodam svetišča in oltarju, da ne umrjo, ne oni, ne vi.

4

Naj bodo torej združeni s teboj in naj strežejo v straži shodnega šatora, za vsako službo pri šatoru; nepoklicanec pa naj se vanj ne približa.

5

Tako strezite v straži pri svetišču in oltarju, da ne pride več jeza nad sinove Izraelove.

6

Saj jaz sem, glejte, vzel levite, brate vaše, izmed sinov Izraelovih: vam so v dar, GOSPODU dani v last, da opravljajo službo pri shodnem šatoru.

7

Ti pa in sinovi tvoji pazite na duhovsko službo svojo pri vsakterem opravilu ob oltarju in notri za pregrinjalom; tako torej služite. Kot službo vam dajem duhovništvo v darilo. Nepoklicanec pa, ki se približa, mora umreti.

8

In GOSPOD je govoril Aronu: Glej, jaz sem ti dal oskrbovati daritve povzdignjenja meni; od vseh svetih reči Izraelovih sem jih dal kot delež maziljenja tebi in sinovom tvojim po večni postavi.

9

To bodi tvoje od presvetih reči, kar ne pride na ogenj: vsako njih darilo pri vseh njih jedilnih daritvah in vseh daritvah za greh in za krivdo, ki mi jih prinašajo; to bodi presveto tebi in sinovom tvojim.

10

Kot presveto uživaj to: vsak moški naj jé od tega, ker sveto bode tebi.

11

In to bodi tvoje kot podvig njih darila: vse daritve majanja sinov Izraelovih sem dal tebi in sinovom in hčeram tvojim s teboj kot vekomaj ti odmenjeno: vsak, kdor je čist v hiši tvoji, sme jesti od tega.

12

Vse najboljše od olja in vse najboljše od mošta in žita, njih prvine, ki jih dajejo GOSPODU, sem dal tebi.

13

Prvine od vsega, kar je v njih deželi, kar prinašajo GOSPODU, naj bodo tvoje; vsak čisti v hiši tvoji jih sme jesti.

14

Vse, kar se z zaroto posveti Gospodu v Izraelu, bodi tvoje.

15

Karkoli pride prvo iz materinega telesa, od vsakterega mesa, kar prinašajo GOSPODU, bodisi človečje ali živalsko, bodi tvoje; toda za prvorojeno od človeka prejmi odkupnino, tudi za prvostorjeno od nečiste živali prejmi odkupnino.

16

Kar jih je odkupiti, ukaži odkupiti, ko so mesec dni stari, po cenitvi tvoji za pet seklov srebra, po seklu svetišča, ki ima dvajset ger.

17

Ali prvostorjenega od goveda ali od ovce ali od koze ne daj odkupiti, sveto je namreč: njih kri razškropi po oltarju in njih tolstino zažgi kot ognjeno daritev v prijeten duh GOSPODU.

18

Njih meso pa bodi tvoje, kakor so tvoje prsi majanja in desno stegno.

19

Vse svete dari povzdignjenja, ki jih sinovi Izraelovi darujejo GOSPODU, sem dal tebi in sinovom in hčeram tvojim s teboj po večni postavi. To je večna solna zaveza pred GOSPODOM zate in za seme tvoje s teboj.

20

Še reče GOSPOD Aronu: V njih deželi ne boš imel dediščine, tudi deleža ne bo zate med njimi; jaz sem tvoj delež in dediščina tvoja med sinovi Izraelovimi.

21

Ali glej, sinovom Levijevim sem dal vse desetine v Izraelu v dediščino za njih službo, s katero mi strežejo, za službo pri shodnem šatoru.

22

Zato naj sinovi Izraelovi poslej ne pristopajo k shodnemu šatoru, da si ne nalože greha ter ne umrjo.

23

A leviti naj skrbe za službo pri shodnem šatoru, in nosili bodo onih pregrehe: večna to bodi postava za prihodnje rodove vaše. Med sinovi Izraelovimi pa naj ne imajo dediščine,

24

kajti desetino sinov Izraelovih, ki jo prineso GOSPODU kot dar povzdignjenja, sem dal levitom v dediščino; zatorej sem jim rekel: Med sinovi Izraelovimi vam ne bodi nobene dediščine.

25

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

26

Govóri sinovom Levijevim in jim reci: Ko boste prejemali od sinov Izraelovih desetino, ki sem vam jo dal v vašo dediščino, prinašajte od nje dar povzdignjenja GOSPODU: desetino od desetine.

27

In vaš dar povzdignjenja se vam bo štel, kakor da bi dali žita z gumna in obilnosti iz tlačilnice.

28

Tako prinašajte tudi vi GOSPODU dar povzdignjenja od vseh desetin svojih, ki jih prejemate od sinov Izraelovih; od njih torej dajajte GOSPODOV dar povzdignjenja Aronu duhovniku.

29

Od vsega, kar prejmete v dar, darujte GOSPODU vselešnji dar povzdignjenja, od vsega, kar je najboljšega v tem in kar je posvečenega.

30

Zato jim reci: Ko prinesete najboljše od tistega, se bo štelo levitom kakor pridelek gumna in pridelek tlačilnice.

31

In jesti smete to na vsakterem mestu, vi in družine vaše, zakaj plačilo vaše je za službo vašo pri shodnem šatoru.Tako si ne naložite greha, ko prinesete najboljše od tega v dar povzdignjenja; in svetih reči sinov Izraelovih ne smete onesvetiti, da ne umrjete.

32

Tako si ne naložite greha, ko prinesete najboljše od tega v dar povzdignjenja; in svetih reči sinov Izraelovih ne smete onesvetiti, da ne umrjete.