Numeri 13

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Odpošlji može, da naj ogledajo deželo Kanaansko, ki jo dam sinovom Izraelovim; iz vsakega rodu njih očetov pošljite po enega moža, in sleherni bodi prvak med njimi.

3

Nato jih je poslal Mojzes iz puščave Paranske po ukazu GOSPODOVEM, samo take može, ki so bili glave Izraelovim sinovom.

4

In ta so njih imena: za rod Rubenov Šamua, sin Zakurjev;

5

za rod Simeonov Šafat, sin Horijev;

6

za rod Judov Kaleb, sin Jefunov;

7

za rod Isaharjev Igal, sin Jožefov;

8

za rod Efraimov Hozea, sin Nunov;

9

za rod Benjaminov Palti, sin Rafujev;

10

za rod Zebulonov Gadiel, sin Sodijev;

11

za rod Jožefov od rodu Manasejevega Gadi, sin Susijev;

12

za rod Danov Amiel, sin Gemalijev;

13

za rod Aserjev Setur, sin Mihaelov;

14

za rod Neftalijev Nahbi, sin Vofsijev;

15

za rod Gadov Guel, sin Makijev.

16

To so imena mož, ki jih je Mojzes poslal ogledovat deželo; Hozea pa, sina Nunovega, je imenoval Mojzes Jozueta.

17

In ko jih je Mojzes pošiljal ogledovat deželo Kanaansko, jim reče: Pojdite tod skozi Južno stran in stopite na gore,

18

in oglejte si deželo, kakova je, ter ljudstvo, ki prebiva v njej, je li krepko ali slabotno, ga je li malo ali mnogo,

19

in kakšna je dežela, ki prebivajo v njej, je li dobra ali slaba, in kakšna so mesta, ki bivajo v njih, ali v šatorih ali v trdnjavah;

20

in kakšna zemlja, je li mastna ali puhličasta, ima li drevja ali ne. Hrabri bodite in prinesite sadu tiste dežele. Bil je pa čas zgodnjega grozdja.

21

Šli so torej gori in ogledali deželo od puščave Zinske tja do Rehoba, kjer se gre v Hamat.

22

Nato so šli skozi Južno stran in prispeli v Hebron, in tu so bili Ahiman, Sesaj in Talmaj, otroci Enakovi. Hebron pa je bil sezidan sedem let poprej nego Zoan v Egiptu.

23

In prišli so do potoka Eškola in tu odrezali mladiko z enim grozdom, in nesli so ga na drogu po dva moža; nesli so tudi margaranovih jabolk in smokev.

24

Ta kraj se je imenoval potok Eškol [T. j. Grozdovec.] zaradi grozda, ki so ga ondi odrezali sinovi Izraelovi.

25

In ko so ogledali deželo, se vrnejo po štiridesetih dnevih,

26

in gredo ter pridejo k Mojzesu in Aronu in k vsej občini Izraelovi v puščavo Paransko, v Kades; in prineso njima in vsej občini poročilo ter jim pokažejo sad dežele.

27

In pripovedujejo mu, govoreč: Prišli smo v deželo, kamor si nas poslal, in zares teče v njej mleko in med, in to je njen sad.

28

Toda močno ljudstvo je, ki prebiva v njej, in mesta so trdna in prevelika, in vrhutega smo tam videli otroke Enakove.

29

Amalek prebiva v pokrajini na jugu, Hetejci pa in Jebusejci in Amorejci prebivajo v gorah, a Kanaanci prebivajo ob morju in poleg Jordana.

30

A Kaleb je tolažil ljudstvo pred Mojzesom in rekel: Dajte, da gremo gori in jo posedemo, zakaj prav lahko jo obvladamo.

31

Ali možje, ki so bili šli gori ž njim, reko: Nikakor ne moremo iti gori proti tistemu ljudstvu, kajti močnejši so od nas.

32

In spravili so v slab glas deželo, ki so jo ogledali, med sinovi Izraelovimi, govoreč: Dežela, skozi katero smo šli, da si jo ogledamo, je dežela, ki požira prebivalce svoje, in kar smo videli ljudstva v njej, vsi so možje visoke postave.Videli smo tam tudi velikane, sinove Enakove, ki so iz velikanov, in zdelo se nam je, da smo kakor kobilice, in taki smo tudi bili v njih hočeh.

33

Videli smo tam tudi velikane, sinove Enakove, ki so iz velikanov, in zdelo se nam je, da smo kakor kobilice, in taki smo tudi bili v njih hočeh.