Numeri 12

1

In Mirjama in Aron sta govorila zoper Mojzesa zaradi kušitske žene, ki si jo je vzel; kajti oženil se je s kušitsko ženo.

2

In govorila sta: Ali je res GOSPOD govoril samo z Mojzesom? Ne govori li tudi z nami? In GOSPOD je slišal.

3

Bil pa je ta mož, Mojzes, zelo krotek, bolj kot vsi ljudje, ki so bili na zemlji.

4

In zdajci veli GOSPOD Mojzesu, Aronu in Mirjami: Pridite vi trije ven k shodnemu šatoru. In pridejo ti trije.

5

In GOSPOD pride doli v oblakovem stebru in stopi k šatorovim vratom in pokliče Arona in Mirjamo. In pristopita oba.

6

In veli: Poslušajta besede moje: Če je kdo med vami prorok, njemu se dam jaz, GOSPOD, na znanje v prikazni, v sanjah bom govoril ž njim.

7

Ali nikar tako hlapec moj, Mojzes; on je vsej hiši moji zvest.

8

Od ust do ust govorim ž njim, očitno in ne s temnimi besedami, in vidi podobo GOSPODOVO. Zakaj se torej nista bala govoriti zoper služabnika mojega, zoper Mojzesa?

9

In vname se srd GOSPODOV zoper njiju, ter odide.

10

In oblak se umakne iznad šatora. In glej, Mirjama je gobava, bela kakor sneg. In Aron se obrne k Mirjami, in glej, gobava je.

11

In Aron reče Mojzesu: Ah, gospod moj, prosim, ne nakladaj nama greha, ker sva nespametno ravnala in se pregrešila.

12

Da ne bodi ona, prosim, kako mrtvo dete, čigar meso je napol trhlo, ko pride iz telesa matere svoje.

13

Tedaj zavpije Mojzes h GOSPODU, rekoč: O Bog mogočni, prosim, ozdravi jo!

14

In GOSPOD reče Mojzesu: Ako bi ji bil njen oče pljunil v obraz, ali bi se ne morala sramovati sedem dni? Bodi torej zaprta zunaj taborišča sedem dni, in potem naj bo zopet sprejeta.

15

In zaprli so Mirjamo zunaj taborišča sedem dni. Ljudstvo pa ni šlo naprej, dokler ni bila Mirjama zopet sprejeta.Potem se je odpravilo ljudstvo iz Hazerota, in utaborili so se v puščavi Paranski.

16

Potem se je odpravilo ljudstvo iz Hazerota, in utaborili so se v puščavi Paranski.