Numeri 1

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu v puščavi Sinajski, v shodnem šatoru, prvi dan drugega meseca, drugo leto potem, ko so bili šli iz dežele Egiptovske, rekoč:

2

Poizvedita število vse občine sinov Izraelovih, po njih rodovinah, po hišah njih zarodnikov, po številu imen, vse moške, od glave do glave;

3

od dvajsetih let in više, vse, ki morejo na vojsko iti v Izraelu, seštejta jih po njih trumah ti in Aron.

4

In pri vaju bodi mož iz vsakega rodu, ki je glava hiši očetov svojih.

5

In ta so imena mož, ki naj stoje pri vaju: iz Rubena: Elizur, sin Šedeurjev;

6

iz Simeona: Šelumiel, sin Zurišadajev;

7

iz Jude: Nahson, sin Aminadabov;

8

iz Isaharja: Netanel, sin Zuarjev;

9

iz Zebulona: Eliab, sin Helonov;

10

iz sinov Jožefovih: iz Efraima Elišama, sin Amihudov; iz Manaseja, Gamaliel, sin Pedazurjev;

11

iz Benjamina: Abidan, sin Gideonijev;

12

iz Dana: Ahiezer, sin Amišadajev;

13

iz Aserja: Pagiel, sin Okranov;

14

iz Gada: Eliasaf, sin Deguelov;

15

iz Neftalija: Ahira, sin Enanov.

16

Ti so bili pooblaščenci občine, knezi rodovom očetov svojih, glave tisočim Izraelovim.

17

Mojzes torej in Aron vzameta te može, ki so zaznamenjani po imenih,

18

in skličeta vso občino prvi dan drugega meseca. In izpovedovali so rod svoj po svojih rodovinah, po hišah očetov svojih, po številu imen, od dvajsetih let in više, od glave do glave.

19

Kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu, tako jih je preštel v puščavi Sinajski.

20

In bilo je sinov Rubena, Izraelovega prvenca, rojenih po njih rodovinah, po hišah njih zarodnikov, po številu imen od glave do glave, vseh moških od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

21

preštetih iz roda Rubenovega šestinštirideset tisoč in petsto.

22

Iz sinov Simeonovih, njih zarojencev po njih rodovinah, po hišah njih očetov, tistih, ki so bili šteti po številu imen, od glave do glave, vseh moških od dvajsetih let in više, kar jih moglo iti na vojsko:

23

preštetih iz rodu Simeonovega je bilo devetinpetdeset tisoč in tristo.

24

Iz sinov Gadovih, njih zarojencev po njih rodovinah, po hišah njih očetov, po številu imen, od dvajsetih let in više, vseh, ki so mogli iti na vojsko:

25

preštetih iz rodu Gadovega je bilo petinštirideset tisoč šeststo in petdeset.

26

Iz sinov Judovih, njih zarojencev po njih rodovinah, po hišah njih očetov, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

27

preštetih iz rodu Judovega je bilo štiriinsedemdeset tisoč in šeststo.

28

Iz sinov Isaharjevih, njih zarojencev po njih rodovinah, po hišah njih očetov, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

29

preštetih iz rodu Isaharjevega je bilo štiriinpetdeset tisoč in štiristo.

30

Iz sinov Zebulonovih, njih zarojencev po njih rodovinah, po njih očetov hišah, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

31

preštetih iz rodu Zebulonovega je bilo sedeminpetdeset tisoč in štiristo.

32

Iz sinov Jožefovih, in sicer iz sinov Efraimovih, njih zarojencev po njih rodovinah, po njih očetov hišah, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

33

preštetih iz rodu Efraimovega je bilo štirideset tisoč in petsto.

34

Iz sinov Manasejevih, njih zarojencev po njih rodovinah, po hišah njih očetov, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

35

preštetih iz rodu Manasejevega je bilo dvaintrideset tisoč in dvesto.

36

Iz sinov Benjaminovih, njih zarojencev po njih rodovinah, po njih očetov hišah, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je mogli iti na vojsko:

37

preštetih iz rodu Benjaminovega je bilo petintrideset tisoč in štiristo.

38

Iz sinov Danovih, njih zarojencev po njih rodovinah, po hišah njih očetov, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

39

preštetih iz rodu Danovega je bilo dvainšestdeset tisoč in sedemsto.

40

Iz sinov Aserjevih, njih zarojencev po njih rodovinah, po hišah njih očetov, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

41

preštetih iz rodu Aserjevega je bilo edeninštirideset tisoč in petsto.

42

Iz sinov Neftalijevih, njih zarojencev po njih rodovinah, po hišah njih očetov, po številu imen, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko:

43

preštetih iz rodu Neftalijevega je bilo triinpetdeset tisoč in štiristo.

44

To so sešteti, ki so jih šteli Mojzes in Aron in knezi Izraelovi, katerih je bilo dvanajst: vsak njih je zastopal očetov svojih hišo.

45

Bilo je torej vseh, ki so bili šteti iz sinov Izraelovih po hišah očetov svojih, od dvajsetih let in više, kar jih je moglo iti na vojsko v Izraelu:

46

vseh preštetih je bilo šeststointri tisoč in petsto in petdeset.

47

Levitov pa po rodu njih očetov niso šteli ž njimi vred.

48

Govoril je namreč GOSPOD Mojzesu, rekoč:

49

Samo rodú Levijevega ne štej, tudi njih števila ne poizveduj med sinovi Izraelovimi;

50

temuč postavi levite nad šatorom pričevanja ter nad vsemi pripravami njegovimi in nad vsem, kar pripada k njemu: oni naj nosijo šator in vse priprave njegove, in oni naj mu služijo in okoli šatora naj taborujejo.

51

In kadar bode šatoru odriniti, naj ga razložé leviti; kadar bo pa treba šator razpeti, naj ga postavijo leviti; nepoklicanec pa, ki se približa, mora umreti.

52

In sinovi Izraelovi naj razpenjajo šatore svoje vsak na svojem šatorišču in vsak pri svojem praporu, po svojih trumah.

53

A leviti naj si razpenjajo šatore okoli prebivališča pričevanja, da ne pride srd nad občino sinov Izraelovih; leviti naj bodo torej na stražah, da strežejo šatoru pričevanja.In sinovi Izraelovi so storili po vsem, kakor je bil zapovedal GOSPOD Mojzesu: prav tako so storili.

54

In sinovi Izraelovi so storili po vsem, kakor je bil zapovedal GOSPOD Mojzesu: prav tako so storili.