Malahija 4

1

Kajti glej, dan prihaja, ki gori kakor peč, in vsi prevzetniki in vsi, ki delajo brezbožno, bodo strnišče; in dan, ki prihaja, jih sežge, pravi GOSPOD nad vojskami, da jim ne ostavi ne korenine, ne mladike.

2

Vam pa, ki se bojite imena mojega, vzide solnce pravičnosti in ozdravljenje bo pod njegovimi perutmi, in izhajali boste in skakali kakor pitana teleta;

3

in pogazite brezbožnike, kajti kakor pepel bodo pod vašimi stopali v dan, ki ga jaz napravim, pravi GOSPOD nad vojskami.

4

Spominjajte se zakona Mojzesa, hlapca mojega, ki sem mu ga zapovedal na Horebu, postave in sodbe za vsega Izraela.

5

Glej, jaz vam pošljem Elija proroka, preden pride dan GOSPODOV, veliki in strašni.In on obrne srce očetov k otrokom in srce otrok k njih očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prokletjem.

6

In on obrne srce očetov k otrokom in srce otrok k njih očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prokletjem.