Malahija 3

1

Glej, jaz pošiljam poslanca [Ali: angela.] svojega, da pripravi pot pred menoj. In naglo pride v svoj tempelj Gospod, ki ga iščete, in Angel zaveze, ki ga želite: glej, prihaja, pravi GOSPOD nad vojskami.

2

Kdo pa more prenesti dan prihoda njegovega in kdo obstoji, kadar se on prikaže? Kajti on bode kakor ogenj topilca in kakor lug belilca.

3

In sedel bo kakor topilec, ko čisti srebro, in čistil bo sinove Levijeve in jih prečistil kakor zlato in srebro, da bodo prinašali GOSPODU daritve v pravičnosti.

4

Tedaj bode darilo Judovo in jeruzalemsko prijetno GOSPODU kakor v dneh starodavnih in kakor v nekdanjih letih.

5

In približam se vam s sodbo in bodem nagla priča zoper čarovnike in prešeštnike in krivoprisežnike in zoper nje, ki trgajo najemniku plačilo in silo delajo vdovi in siroti ter kratijo pravico tujcu, mene se pa ne boje, pravi GOSPOD nad vojskami.

6

Kajti jaz, Jehova, se ne izpreminjam, zato vi, sinovi Jakobovi, ne boste pokončani.

7

Od dni očetov svojih ste odstopali od mojih postav in jih niste izpolnjevali. Vrnite se k meni, in obrnem se k vam, pravi GOSPOD nad vojskami. Pa pravite: V čem naj se vrnemo?

8

Ali sme človek ukanjati Boga, da me ukanjate? Pa pravite: V čem smo te ukanili? V desetinah in v povzdigovalnih darilih.

9

S prokletstvom ste prokleti, dokler me ukanjate, vsi iz tega naroda!

10

Prinesite vso desetino v žitnice, da bode živeža v hiši moji; in izkusite me vendar v tem, pravi GOSPOD nad vojskami, če vam ne odprem zatvornic na nebu ter vam izlijem blagoslov do preobilice.

11

In pokaram zavoljo vas požrešnika, da vam sadu zemlje več ne pokvari, tudi trta na polju vam ne bode nerodovitna, pravi GOSPOD nad vojskami.

12

In vsi narodi vas bodo blagrovali; kajti dežela bodete blagougodja, pravi GOSPOD nad vojskami.

13

Trde so bile besede vaše zoper mene, pravi GOSPOD. Pa pravite: Kaj smo med seboj govorili zoper tebe?

14

Govorili ste: Brezkoristno je služiti Bogu, in kakšen dobiček, da smo stregli na straži njegovi in da smo v žalni obleki hodili pred GOSPODOM nad vojskami?

15

Sedaj torej blagrujemo prevzetneže: ne samo napredujejo, kateri delajo brezbožno, ampak še izkušajo Boga in – so oteti.

16

Tedaj so se pogovarjali, kateri se boje GOSPODA, drug z drugim, in GOSPOD je pazil in poslušal; in spominska knjiga je bila pisana pred njim za tiste, ki se GOSPODA boje, in za nje, ki čislajo ime njegovo.

17

In bodo meni dne, ki ga napravim, pravi GOSPOD nad vojskami, v dragotino, in jim prizanesem, kakor mož prizanese sinu svojemu, ki mu služi.Tedaj se obrnete in boste videli razloček med pravičnim in brezbožnim, med njim, ki služi Bogu, in njim, ki mu ne služi.

18

Tedaj se obrnete in boste videli razloček med pravičnim in brezbožnim, med njim, ki služi Bogu, in njim, ki mu ne služi.