Malahija 1

1

Prorokovanje besede GOSPODOVE za Izraela po Malahiju.

2

Ljubil sem vas, pravi GOSPOD. Vi pa pravite: V čem si nas ljubil? Ni li bil Ezav brat Jakobov? govori GOSPOD; a ljubil sem Jakoba,

3

Ezava pa sem sovražil ter sem naredil njegove gore v puščavo in dal njegovo dediščino šakalom v pustinji.

4

Ako pravi Edom: Razdrti smo, pa zopet zgradimo, kar je podrtega – pravi tako GOSPOD nad vojskami: Oni bodo zidali, jaz pa bom podiral; in imenovali se bodo „kraji brezbožnosti“ in „ljudstvo, nad katerim se Bog srdi vekomaj“.

5

In vaše oči bodo to videle in porečete: Velik je GOSPOD tudi preko Izraelove meje!

6

Sin spoštuje očeta in hlapec gospodarja. Ako sem torej oče, kje je moja čast? in ako sem Gospod, kje je moj strah? pravi GOSPOD nad vojskami vam, o duhovniki, ki zaničujete moje ime. Vendar še govorite: V čem smo zaničevali tvoje ime?

7

Oskrunjen kruh darujete na oltarju mojem. Vendar govorite: S čim smo te oskrunili? S tem, da pravite: Miza GOSPODOVA se sme prezirati.

8

In ko prinašate v daritev slepo živinče, ni nič hudega; in ko prinašate hromo in bolno, tudi ni nič hudega. Prinesi pa to deželnemu oblastniku svojemu! mu li bodeš ugoden? ali se ozre nate? pravi GOSPOD nad vojskami.

9

In sedaj, velim, prosite blagovoljnosti Boga mogočnega, da nam bode milosten! se li, ker je to vaša roka storila, milo ozre na koga izmed vas? pravi GOSPOD nad vojskami.

10

Da bi bil med vami le eden, ki bi zaprl vrata, da ne netite ognja na oltarju mojem brezkoristno! Niste mi nič ugodni, pravi GOSPOD nad vojskami, in darila ne sprejmem milo iz roke vaše.

11

Kajti od solnčnega vzhoda do zahoda bode moje ime veliko med poganskimi narodi; in na vsakem mestu se bo darovalo kadilo mojemu imenu in čisto darilo; zakaj moje ime bode veliko med poganskimi narodi, pravi GOSPOD nad vojskami.

12

A vi ga oskrunjate s tem, da govorite: Miza GOSPODOVA je onečiščena, in jed, ki se dobi ž nje, se sme prezirati.

13

In pravite: Glej, koliko truda pri njej! in jo zaničujete, pravi GOSPOD nad vojskami, ter prinašate, kar ste siloma vzeli, in hromo in bolno, in tako prinašate darilo. Ali naj to milo sprejmem iz roke vaše? pravi GOSPOD.Proklet pa bodi, kdor ravna zvijačno, ko ima samca v čredi, pa stori obljubo in potem daruje Gospodu kaj pokvarjenega! Kajti velik kralj sem jaz, pravi GOSPOD nad vojskami, in moje ime je strašno med pogani.

14

Proklet pa bodi, kdor ravna zvijačno, ko ima samca v čredi, pa stori obljubo in potem daruje Gospodu kaj pokvarjenega! Kajti velik kralj sem jaz, pravi GOSPOD nad vojskami, in moje ime je strašno med pogani.