Zaharija 9

1

Prorokovanje besede GOSPODOVE o deželi Hadrakovi in o Damasku, njegovem počivališču, – ker oko GOSPODOVO gleda na vse človeštvo in na vse rodove Izraelove –

2

in tudi o Hamatu, ki mejači ž njim, o Tiru in Sidonu, ker je silno moder.

3

In Tir si je zgradil trdnjavo in nakopičil srebra kakor prahu in čistega zlata kakor blata po ulicah.

4

Glej, Gospod mu vzame posest in uniči moč njegovo na morju, in njega požre ogenj.

5

Askelon bo to videl in se bal, tudi Gaza ter bo silno trepetala, pa tudi Ekron, ker je osramočeno upanje njegovo; in kralj izgine iz Gaze in Askelon ne bo imel prebivalcev.

6

In v Asdodu bo stanoval mešanec, in pokončam prevzetnost Filistejcev.

7

In odpravim krvave jedi njegove iz ust njegovih in gnusobe njegove izmed njegovih zob; in tudi on, Filistejec, preostane za našega Boga in bode kakor vojvoda v Judi, in Ekron bode kakor Jebusejec.

8

Jaz pa se utaborim okoli hiše svoje zoper vojsko, da ne sme nihče iti mimo ali nazaj; in noben zatiralec ne pride več nadnje; kajti sedaj sem pogledal s svojimi očmi. –

9

Močno se veséli, hči sionska, ukaj, hči jeruzalemska! Glej, kralj tvoj pride k tebi: pravičen je in rešitelj [Ali: prinaša rešitev (zmago).], pohleven in sedeč na oslu, in sicer na mladem osličinem žrebetu.

10

In iztrebim bojne vozove Efraima in konje iz Jeruzalema, in bojni lok bo zlomljen. In mir ukaže narodom, in gospostvo njegovo bo segalo od morja do morja in od velereke do koncev zemlje.

11

Tebi pa izpustim zavoljo krvi zaveze tvoje jetnike tvoje iz jame, v kateri ni vode.

12

Obrnite se k trdnjavi, ki ste jetniki v upanju! Že danes oznanjam, da ti dvojno povrnem.

13

Kajti napel sem si Judo kakor lok in Efraima nanj položil kakor pšico; in tvoje sinove, o Sion, pobudim nad tvoje sinove, o Grška dežela, in te napravim kakor junakov meč.

14

In GOSPOD se prikaže nad njimi, in njegova pšica šine kakor blisk; in Gospod Jehova zatrobi na trobento in pojde z južnimi viharji.

15

GOSPOD nad vojskami jim bode obrana, in jedli bodo in pogazili sovražnike kakor kamenje iz prače, in bodo pili, razgrajali kakor od vina, in polni bodo kakor daritvene čaše, kakor rogovi pri oltarju.

16

In GOSPOD, njih Bog, jim da rešitev tisti dan kot čredi ljudstva svojega; kajti bodo kakor kameni v kroni, ki se leskečejo nad njegovo zemljo.Kajti kolika bo njih dobrota in kolika njih lepota! Po žitu bodo uspevali mladeniči in po moštu device.

17

Kajti kolika bo njih dobrota in kolika njih lepota! Po žitu bodo uspevali mladeniči in po moštu device.