Zaharija 8

1

In prišla mi je beseda GOSPODA nad vojskami, govoreč:

2

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Vnet sem za Sion z veliko gorečnostjo in z velikim srdom gorim zanj.

3

Tako pravi GOSPOD: Vrnem se na Sion in sredi Jeruzalema bom prebival; in Jeruzalem se bo imenoval Mesto resnice in gora GOSPODA nad vojskami Gora svetosti.

4

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Še bodo posedali po ulicah v Jeruzalemu starčki in starke, vsak s palico v roki zavoljo visoke starosti.

5

In mestne ulice bodo polne dečkov in deklic, ki se bodo igrali po ulicah njegovih.

6

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Ako se bo čudežno zdelo ostankom tega ljudstva v tistih dneh, bo li tudi čudežno v mojih očeh? govori GOSPOD nad vojskami.

7

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Glej, jaz rešim ljudstvo svoje iz dežele proti solnčnemu vzhodu in iz dežele proti solnčnemu zahodu;

8

in privedem jih sem, in bodo prebivali v Jeruzalemu; in bodo mi za ljudstvo in jaz jim bodem za Boga v resnici in pravičnosti.

9

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Utrdite si roke, kateri slišite v teh dneh te besede iz ust prorokov, ki so bili ob času, ko se je položil temelj hiši GOSPODA nad vojskami, templju, da bi se zgradil.

10

Kajti pred temi dnevi se ni izplačalo delo ljudem, ne živini; in ni bilo miru spričo zatiralca njemu, ki je odhajal in ki je prihajal, ker sem pustil vsem ljudem, da so se zaletavali drug v drugega.

11

Sedaj pa ne bodem proti ostanku tega ljudstva kakor v prejšnjih dneh, govori GOSPOD nad vojskami.

12

Kajti požene setev miru: vinska trta obrodi svoj sad in zemlja donese letino svojo in nebo da roso svojo; in vse to izročim v dedno last ostanku tega ljudstva.

13

In zgodi se, kakor ste bili prokletstvo med poganskimi narodi, o hiša Judova in hiša Izraelova, tako vas rešim in bodete blagoslov. Ne bojte se, utrdite si roke!

14

Kajti tako pravi GOSPOD nad vojskami: Kakor sem mislil vam storiti hudo, ko so me dražili v jezo očetje vaši, pravi GOSPOD nad vojskami, in se nisem kesal,

15

tako zopet namerjam v teh dneh storiti dobro Jeruzalemu in hiši Judovi. Ne bojte se!

16

To pa je, kar delajte: Govorite resnico vsak z bližnjim svojim; sodite po resnici in izrekajte razsodbo miru med vrati svojimi,

17

in nihče ne izmišljaj v srcu svojem hudega zoper soseda svojega in ne ljubite krive prisege, ker vse to sovražim, govori GOSPOD.

18

In prišla mi je beseda GOSPODA nad vojskami, govoreč:

19

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Post četrtega in post petega in post sedmega in desetega meseca bode hiši Judovi v radost in veselje in v praznike vesele; samo ljubite resnico in mir!

20

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Še se zgodi, da pridejo ljudstva in prebivalci mnogih mest;

21

in prebivalci enega mesta pojdejo k drugemu in poreko: „Pojdimo hitro prosit blagovoljnosti GOSPODOVE in iskat GOSPODA nad vojskami!“ „Tudi jaz pojdem!“

22

In pridejo mnoga ljudstva in mogočni poganski narodi, da bi iskali GOSPODA nad vojskami v Jeruzalemu in prosili blagovoljnosti GOSPODOVE.Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Tiste dni zgrabi deset mož iz vseh jezikov poganskih narodov, zgrabijo, pravim, rob suknje judovskega moža in poreko: Z vami pojdemo, kajti slišali smo, da je Bog z vami.

23

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Tiste dni zgrabi deset mož iz vseh jezikov poganskih narodov, zgrabijo, pravim, rob suknje judovskega moža in poreko: Z vami pojdemo, kajti slišali smo, da je Bog z vami.