Zaharija 6

1

In zopet povzdignem oči in vidim, glej, štirje vozovi pridejo izmed dveh gorá; in gori sta bili bronasti gori.

2

Pri prvem vozu so bili rdeči konji, pri drugem vozu pa črni konji,

3

in pri tretjem beli konji, pri četrtem pa pisani, krepki konji.

4

Tedaj izpregovorim in rečem angelu, ki je govoril z menoj: Kaj so ti, gospod moj?

5

Angel odgovori in mi reče: Ti so četveri vetrovi pod nebom, ki izhajajo, ko so se bili postavili pred vse zemlje Gospodarja.

6

Voz, pri katerem so črni konji, gre v severno deželo, in beli gredo za njimi, pisani pa gredo v južno deželo.

7

In krepki izhajajo in poskušajo iti, da bi predirjali zemljo. In veli: Pojdite, prehodite zemljo! In prehodili so zemljo.

8

In me pokliče in govori z menoj, rekoč: Glej, tisti, ki so šli proti severni deželi, napravijo, da se duh moj upokoji v severni deželi.

9

In prišla mi je beseda GOSPODOVA, govoreč:

10

Vzemi od njih, ki so bili v ujetništvu, od Heldaja in od Tobija in od Jedaja, pa pridi tisti dan in stopi v hišo Josija, Zefanijevega sinu, kamor so prišli iz Babela;

11

vzemi torej od njih srebra in zlata in naredi vence in jih deni na glavo Jozuetu, sinu Jozadakovemu, velikemu duhovniku,

12

in mu govóri, rekoč: Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Glej, mož, Odraslek mu je ime, vzraste s svojega kraja in zidal bo tempelj GOSPODOV.

13

In on sezida tempelj GOSPODOV in on bo nosil veličastvo ter sedel in gospodoval na prestolu svojem in bode duhovnik na prestolu svojem, in sklep miru bode med njima obema.

14

In venci bodo Helemu in Tobiju in Jedaju in Henu, sinu Zefanijevemu, za spomin v templju GOSPODOVEM.In kateri so daleč, pridejo in bodo zidali pri templju GOSPODOVEM; in spoznate, da me je GOSPOD nad vojskami poslal k vam. In to se zgodi, ako boste radi poslušali glas GOSPODA, Boga svojega.

15

In kateri so daleč, pridejo in bodo zidali pri templju GOSPODOVEM; in spoznate, da me je GOSPOD nad vojskami poslal k vam. In to se zgodi, ako boste radi poslušali glas GOSPODA, Boga svojega.