Zaharija 3

1

In mi pokaže velikega duhovnika Jozueta, stoječega pred angelom GOSPODOVIM; in satan mu stoji ob desnici, da bi mu bil nasprotnik.

2

In GOSPOD reče satanu: Pokara naj te GOSPOD, satan, da pokaraj te GOSPOD, ki je izvolil Jeruzalem! Ni li ta mož glavnja, potegnjena iz ognja?

3

In Jozue je bil oblečen v umazana oblačila in je stal pred angelom.

4

In izpregovori angel in veli njim, ki so stali pred njim, rekoč: Vzemite umazana oblačila z njega! In njemu reče: Glej, snel sem s tebe krivice tvoje in oblečem te v praznična oblačila.

5

In rečem: Naj mu denejo čisto pokrivalo na glavo! In so mu deli čisto pokrivalo na glavo ter ga oblekli v nova oblačila; in angel GOSPODOV je stal zraven.

6

In angel GOSPODOV izpriča Jozuetu in reče:

7

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Ako boš hodil po mojih potih in ako boš pridno stregel na straži moji, boš tudi sodil hišo mojo in tudi čuval veže moje, in dam ti prost vhod med temi, ki tu stoje.

8

Poslušaj, o Jozue, veliki duhovnik, ti in tvoji tovariši, ki sede pred teboj – predpodobe so! Kajti glej, jaz storim, da pride hlapec moj Zemah [T. j. Odraslek ali Mladika, Rastlina.].

9

Kajti glej, kamen, ki sem ga položil pred Jozueta, na tem enem kamenu je sedmero očes – glej, jaz izrežem na njem rezbo, govori GOSPOD, in odpravim krivico te dežele v enem dnevi.Tisti dan, govori GOSPOD nad vojskami, boste vabili drug drugega pod vinsko trto in pod smokvo svojo.

10

Tisti dan, govori GOSPOD nad vojskami, boste vabili drug drugega pod vinsko trto in pod smokvo svojo.