Zaharija 2

1

In povzdignem oči in vidim, in glej: mož z mersko vrvjo v roki.

2

In rečem: Kam greš? In mi reče: Da zmerim Jeruzalem, da vidim, kolika je širjava njegova in kolika dolžina.

3

In glej, angel, ki je govoril z menoj, stopi ven, in drugi angel pride njemu naproti.

4

In mu reče: Teci, govóri temu mladeniču in véli: V Jeruzalemu bodo stanovali brez obzidja zavoljo množine ljudi in živine, ki bode v njem.

5

Jaz pa, govori GOSPOD, mu bodem ognjen zid kroginkrog in v slavo mu bodem sredi njega.

6

Oh, oh, bežite iz severne dežele! govori GOSPOD; kajti na četvere vetrove neba sem vas razkropil, govori GOSPOD.

7

Oh, Sion, béži, ki prebivaš pri babilonski hčeri!

8

Kajti tako pravi GOSPOD nad vojskami: Da prejmem slavo, me je poslal k poganskim narodom, ki so vas plenili; zakaj kdor se vas dotakne, se dotakne punčice očesa njegovega.

9

Kajti, glej, jaz zavihtim roko nad njimi, in bodo v plen tistim, ki so jim sužnjevali; in spoznate, da me je poslal GOSPOD nad vojskami.

10

Glasno poj in veséli se, hči sionska! zakaj jaz, glej, prihajam in bom prebival sredi tebe, govori GOSPOD.

11

In tisti dan se pridruži veliko poganskih narodov h GOSPODU in bodo meni za ljudstvo; v tvoji sredi pa bom prebival, in spoznaš, da me je GOSPOD nad vojskami poslal k tebi.

12

In GOSPOD prejme v last Judo kot svoj delež v sveti zemlji in zopet si izvoli Jeruzalem.Naj molči vse meso pred GOSPODOM! kajti vstal je iz prebivališča svetosti svoje.

13

Naj molči vse meso pred GOSPODOM! kajti vstal je iz prebivališča svetosti svoje.