Zaharija 12

1

Prorokovanje besede GOSPODOVE o Izraelu. Tako govori GOSPOD, ki razprostira nebo in ustanavlja zemljo in človeku ustvarja duha v prsih:

2

Glej, jaz naredim Jeruzalem za omotično čašo vsem ljudstvom okoli; in tudi Judo zadene to pri obleganju Jeruzalema.

3

In zgodi se tisti dan, da storim Jeruzalem za pretežek kamen vsem ljudstvom: vsi, ki ga vzdigujejo, se bodo hudo poškodovali. In vsi narodi zemlje se zbero zoper njega.

4

Tisti dan, govori GOSPOD, udarim vse konje, da se bodo plašili, in njih jezdece, da zbesné; a nad hišo Judovo bom imel odprte oči, vse konje narodov pa udarim s slepoto.

5

In vojvode Judovi bodo v srcu svojem govorili: Moja moč so prebivalci jeruzalemski po GOSPODU nad vojskami, njih Bogu.

6

Tisti dan storim vojvode Judove enake goreči peči med lesom in goreči plamenici med snopjem, da požro ob desni in ob levi vsa ljudstva okoli; in Jeruzalemci bodo zopet stanovali na svojem mestu v Jeruzalemu.

7

In GOSPOD reši najprej šatore Judove, da se krasota hiše Davidove in krasota prebivalcev jeruzalemskih ne poveličuje proti Judi.

8

Tisti dan bode GOSPOD obrana prebivalcem v Jeruzalemu; in kdor se opoteka med njimi, bode tisti dan kakor David, in hiša Davidova bode kakor Bog, kakor angel GOSPODOV pred njimi.

9

In zgodi se tisti dan, da si prizadenem pogubiti vse poganske narode, ki gredo zoper Jeruzalem.

10

In izlijem nad hišo Davidovo in nad prebivalce jeruzalemske duha milosti in ponižnih prošenj, in gledali bodo v mene, ki so ga prebodli, in plakali nad njim, kakor plačejo po edincu, in bridko bodo nad njim žalovali, kakor žalujejo bridko nad prvencem.

11

Tisti dan bode velik jok v Jeruzalemu kakor jok ob Hadadrimonu v dolini Megidski.

12

In plakala bo dežela, vsaka rodovina posebe: rodovina hiše Davidove posebe in njih žene posebe; rodovina hiše Natanove posebe in njih žene posebe;

13

rodovina hiše Levijeve posebe in njih žene posebe; rodovina Simejskih posebe in njih žene posebe;takisto vse rodovine, ki preostanejo, vsaka rodovina posebe in njih žene posebe.

14

takisto vse rodovine, ki preostanejo, vsaka rodovina posebe in njih žene posebe.