Zaharija 10

1

Prosite GOSPODA dežja ob času poznega deževja, GOSPODA, ki dela bliskavice; in da vam obilo dežja, vsakemu zelenjavo na polju.

2

Kajti hišni maliki so govorili prazne reči in vedeževalci so videli laži; in govore lažnive sanje, tolažijo brezuspešno. Zato so zbežali kakor čreda, potlačeni so, ker jim ni pastirja.

3

Nad pastirji se je vnela jeza moja, in kozle bom kaznoval; kajti GOSPOD nad vojskami obišče čredo svojo, hišo Judovo, in jo enako stori svojemu krasnemu konju v bitki.

4

Iz Jude pride vogelni kamen, iz njega šatorov klin, iz njega bojni lok, iz njega vsi čiherni oblastniki.

5

In bodo kakor junaki, ki v boju gazijo blato po cestah, in bojevali se bodo, ker GOSPOD je ž njimi, in v sramoto spravijo jezdece na konjih.

6

In okrepim hišo Judovo in rešim hišo Jožefovo, in dam jim mirno prebivati; kajti njih sem se usmilil in bodo, kakor bi jih ne bil zavrgel. Zakaj jaz sem Jehova, njih Bog, in nje uslišim.

7

In Efraim bode kakor junak, in njih srce se bo veselilo kakor od vina; in njih otroci se bodo, videč to, radovali; njih srce se bo veselilo v GOSPODU.

8

Zažvižgam jim in jih zberem, ker sem jih odrešil; in razmnože se, kakor so se prej razmnožili.

9

In sejal jih bom med ljudstva, a v daljavi se bodo mene spominjali; in bodo živeli z otroki svojimi in se povrnili.

10

Pripeljem jih nazaj tudi iz Egipta in jih zberem iz Asirije in jih privedem v deželo Gileadsko in na Libanon, in jim ne bo dosti prostora.

11

In pojde skozi morje stiske in udari morske valove, in posuše se vse globočine Nila; in potlačena bo prevzetnost Asirije in žezlo Egipta se umakne.In okrepim jih v GOSPODU, da bodo hodili v njegovem imenu, govori GOSPOD.

12

In okrepim jih v GOSPODU, da bodo hodili v njegovem imenu, govori GOSPOD.