Agej 1

1

V drugem letu kralja Darija, v šestem mesecu, prvi dan meseca, je prišla beseda GOSPODOVA Zerubabelu, sinu Sealtiela, deželnemu oblastniku na Judovem, in Jozuetu, sinu Jozadakovemu, velikemu duhovniku, in je rekel po proroku Hagaju:

2

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: To ljudstvo govori: Ni še prišel čas, čas hiši GOSPODOVI, da jo zgradimo.

3

A beseda GOSPODOVA je prišla po proroku Hagaju in je rekel:

4

Za vas same pa je čas, da prebivate v svojih z deskami obitih hišah, hiša ta pa bodi pusta?

5

Sedaj pa pravi tako GOSPOD nad vojskami: Pazite na svoja pota!

6

Veliko ste sejali, a malo ste spravili pod streho; jeste, pa se ne nasitite, pijete, pa se ne napijete; oblačite se, a nihče se ne ogreje; in kdor prisluži plačilo, ga vrže v raztrgano mošnjo.

7

Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Pazite na svoja pota!

8

Pojdite v gore in pripeljite lesa in zidajte hišo! To mi bode prijetno in se oslavim, pravi GOSPOD.

9

Po velikem ste gledali, in glej, malo je postalo; in če ste kaj prinesli domov, sem to razpihnil. Zakaj to? govori GOSPOD nad vojskami. Zavoljo hiše moje, ker je pusta, a vi hitite vsak za hišo svojo.

10

Zato je nebo zadržalo roso nad vami in zemlja je zadržala svoj sad.

11

In poklical sem sušo na deželo in na gore, na žito in vino in olje in na vse, kar rodi zemlja, in na ljudi in na živino in na vse delo rok.

12

In poslušal je Zerubabel, sin Sealtielov, in Jozue, sin Jozadakov, veliki duhovnik, in ves ostanek ljudstva glas GOSPODA, Boga svojega, in besede proroka Hagaja, kakor ga je bil poslal GOSPOD, njih Bog; in ljudstvo se je balo GOSPODA.

13

Tedaj je rekel Hagaj, poslanec GOSPODOV, v poročilu GOSPODOVEM ljudstvu: Jaz sem z vami, govori GOSPOD.

14

In GOSPOD je zbudil duha Zerubabelu, sinu Sealtielovemu, deželnemu oblastniku na Judovem, in duha Jozuetu, sinu Jozadakovemu, velikemu duhovniku, in duha vsemu ostanku ljudstva; in prišli so in se lotili dela pri hiši GOSPODA nad vojskami, Boga svojega,štiriindvajseti dan šestega meseca, drugo leto kralja Darija.

15

štiriindvajseti dan šestega meseca, drugo leto kralja Darija.