Sofonija 1

1

Beseda GOSPODOVA, ki je prišla Zefaniju, sinu Kušija, sina Gedalija, sina Amarija, sina Hezekija, v dneh Josija, sina Amonovega, kralja Judovega.

2

Docela pokončam vse s površja zemlje, govori GOSPOD.

3

Pokončam ljudi in živino, pokončam ptice nebeške in ribe morske in pohujševanje z brezbožniki vred; in iztrebim ljudi s površja zemlje, govori GOSPOD.

4

In iztegnem roko zoper Judo in zoper vse prebivalce v Jeruzalemu; in iztrebim ostanek Baala iz tega kraja, imena malikovalskih svečenikov z duhovniki vred,

5

in tiste, ki se poklanjajo na strehah vojski nebeški, in molilce, ki prisegajo GOSPODU in prisegajo pri Malkomu [Ali: svojem kralju; ali pa: Molohu.];

6

in nje, ki odstopajo od GOSPODA in ki ne iščejo GOSPODA in po njem ne vprašujejo.

7

Molčite pred obličjem Gospoda Jehove! kajti blizu je dan GOSPODOV; ker pripravil je GOSPOD klalno daritev, posvetil je svoje povabljence.

8

In zgodi se v dan klalne daritve GOSPODOVE, da bom kaznoval poglavarje in sinove kraljeve in vse, ki se oblačijo v inozemsko obleko.

9

In kaznoval bom tisti dan vsakega, ki skače čez prag, vse, ki napolnjujejo gospodarja svojega hišo s silovitostjo in prevaro.

10

In tisti dan, govori GOSPOD, se bo slišalo vpitje od Ribjih vrat in tuljenje od dolnjega mesta in veliko podiranje od hribov.

11

Tulite, prebivalci v Maktešu [Ali: v Mlinski dolini.]! kajti uničeno je vse trgovsko [Ali: Kanaansko.] ljudstvo, iztrebljeni so vsi, ki so bili obremenjeni s srebrom.

12

In zgodi se tisti čas, da preiščem Jeruzalem s svetilnicami, in kaznoval bom može, ki počivajo na svojih drožeh, ki govore v srcu svojem: GOSPOD ne stori nič dobrega, pa tudi nič hudega.

13

In njih imetje bode v plen in njih hiše v pustoto; in zidali bodo hiše, a ne bodo prebivali v njih, in sadili vinograde, a ne bodo pili vina iz njih.

14

Blizu je veliki dan GOSPODOV, blizu je in silno hiti. Čuj, dan GOSPODOV! bridko vpije tam junak.

15

Ta dan je dan srda, dan stiske in nadloge, dan pustote in pustošenja, dan teme in mraka, dan oblakov in noči oblačne,

16

dan trombe in bojnega vpitja zoper trdna mesta in zoper visoke utrdbe.

17

In stiskal bom ljudi, da bodo hodili kakor slepci, ker so grešili zoper GOSPODA; in njih kri se razmeče kakor prah in njih meso kakor blato.Tudi njih srebro, tudi njih zlato jih ne bo moglo rešiti ob dnevi jeze GOSPODOVE; in z ognjem gorečnosti njegove bo vsa dežela požrta; zakaj konec, nagel konec naredi vsem prebivalcem dežele.

18

Tudi njih srebro, tudi njih zlato jih ne bo moglo rešiti ob dnevi jeze GOSPODOVE; in z ognjem gorečnosti njegove bo vsa dežela požrta; zakaj konec, nagel konec naredi vsem prebivalcem dežele.