Nahum 1

1

Prorokovanje o Ninivah. Knjiga prikazni Nahuma Elkošana.

2

GOSPOD je Bog mogočni, gorečnik in maščevalec; maščevalec je GOSPOD in poln srda; GOSPOD vrši maščevanje nad svojimi nasprotniki in ne odpušča sovražnikom svojim.

3

GOSPOD je počasen za jezo in velik v moči, a krivca nikakor ne šteje za nedolžnega. Pot GOSPODOV je v viharju in nevihti in oblaki so prah nogam njegovim.

4

On zapreti morju in ga usuši, in vse reke posuša; Basan in Karmel hirata in cvetje na Libanonu vene.

5

Gore se tresejo pred njim in hribi se tajajo; pred obličjem njegovim se giblje zemlja in vesoljni svet in vsi, ki na njem prebivajo.

6

Kdo more stati vpričo srda njegovega? in kdo obstoji ob gorečnosti jeze njegove? Togota njegova se razliva kakor ogenj in skale se rušijo pred njim.

7

Dobrotljiv je GOSPOD, zavetišče je v dan stiske in pozna nje, ki pribegajo k njemu.

8

Ali s povodnijo, ki vse poplavi, pokonča njih mesto in sovražnike svoje požene v temo.

9

Kaj izmišljate zoper GOSPODA? Popoln naredi konec; stiska ne vstane dvakrat.

10

Kajti čeprav bi bili enaki izprepletenemu trnju in vina pijani, jih docela požre ogenj kakor suho strnišče.

11

Iz vas, Ninive, je prišel, ki je izmišljal hudo zoper GOSPODA, svetovalec Belijalov.

12

Tako pravi GOSPOD: Čeprav so čvrsti in še tako številni, vendar bodo pokošeni in izginejo. Če sem te, Juda, poniževal, ne bom te poniževal več;

13

temuč zlomim sedaj njegov jarem raz tebe in raztrgam spone tvoje.

14

In zastran tebe, Asur, je zapovedal GOSPOD, da se ne sme nič več sejati iz tvojega imena; iz hiše boga tvojega iztrebim rezane in ulite podobe; pripravim ti grob, kajti nič nisi vreden.Glej, na gorah noge njega, ki prinaša blagovestje, ki oznanja mir! Praznuj, Juda, praznike svoje, opravljaj obljube svoje! zakaj ničvrednež ne bo več hodil skozi tebe, ves je pokončan.

15

Glej, na gorah noge njega, ki prinaša blagovestje, ki oznanja mir! Praznuj, Juda, praznike svoje, opravljaj obljube svoje! zakaj ničvrednež ne bo več hodil skozi tebe, ves je pokončan.