Amos 4

1

Čujte to besedo, krave basánske, ki ste na gori Samarije, ki tlačite ubožca, tarete potrebnega in pravite svojim gospodarjem: Prinesi, da pijemo!

2

Prisegel je Gospod Jehova pri svetosti svoji: Glejte, pridejo dnevi nad vas, da vas bodo vlekli stran s trnki in ostanek vaš z vodicami.

3

In pojdete ven skozi vrzeli, vsaka naravnost predse, in boste pahnjene v Harmon, govori GOSPOD.

4

Le hodíte v Betel in se pregrešujte, v Gilgalu množite prestopke! In prinašajte vsako jutro klalne daritve, vsak tretji dan desetine svoje;

5

in zažigajte okvašeno v hvalno daritev ter razglašujte prostovoljne darove in jih oznanjajte! To vam je namreč všeč, o sinovi Izraelovi, govori Gospod Jehova.

6

Saj tudi jaz sem vam dal čiste zobe po vseh mestih vaših in pomanjkanje kruha po vseh krajih vaših, a vendar se niste povrnili prav do mene, govori GOSPOD.

7

In jaz sem vam tudi zadržal dež, ko je bilo še tri mesece do žetve; in na eno mesto sem dal dežiti, na drugo pa ne, ena njiva je bila z dežjem pomočena, njiva pa, ki nanjo ni dežilo, se je posušila;

8

in iz dveh, treh mest so se opotekali do enega mesta, da bi pili vodo, a niso se odžejali. Vendar se niste povrnili prav do mene, govori GOSPOD.

9

Udaril sem vas snetjo in strupeno roso, množino vaših vrtov in vinogradov in smokev in oljk so požrle kobilice. Vendar se niste povrnili prav do mene, govori GOSPOD.

10

Poslal sem med vas kugo po načinu egiptovskem; mladeniče vaše sem usmrtil z mečem in obenem sem dal odpeljati vaše konje in storil sem, da je smrad iz vaših šatorišč puhtel prav do vaših nosnic. Vendar se niste povrnili prav do mene, govori GOSPOD.

11

Razdejal sem nekatere kraje vaše, kakor je Bog razdejal Sodomo in Gomoro; in bili ste kakor glavnja, potegnjena iz ognja. Vendar se niste povrnili prav do mene, govori GOSPOD.

12

Zavoljo tega ti hočem tako storiti, o Izrael; in ker ti to hočem storiti, pripravi se, Izrael, da pojdeš Bogu naproti!Kajti, glej, on, ki upodablja gore in ustvarja veter in oznanja človeku, kakšno je mišljenje njegovo, ki dela iz jutranje zarje temo in stopa po višavah zemeljskih: Jehova, Bog nad vojskami, je ime njegovo.

13

Kajti, glej, on, ki upodablja gore in ustvarja veter in oznanja človeku, kakšno je mišljenje njegovo, ki dela iz jutranje zarje temo in stopa po višavah zemeljskih: Jehova, Bog nad vojskami, je ime njegovo.