Amos 3

1

Čujte to besedo, ki jo GOSPOD govori zoper vas, sinovi Izraelovi, zoper vso rodovino, ki sem jo peljal gori iz Egipta, ko pravi:

2

Samo vas sem spoznal izmed vseh rodovin na zemlji; zato bom kaznoval nad vami vse krivice vaše.

3

Moreta li dva skupaj hoditi, ako se ne sporazumeta?

4

Rjove li lev v gozdu, če nima ropa? Zažene li levič glas svoj iz brloga, ako ni kaj ulovil?

5

Zaplete li se mar ptica v mrežo na zemlji, če ji ni nastavljena zanka? Dvigne li se past od zemlje, če se ni nič ujelo?

6

Zabuči li trobenta v mestu, in ljudstvo se ne prestraši? Ali se pa v mestu zgodi nesreča, katere bi GOSPOD ne bil napravil?

7

Kajti Gospod Jehova ne stori ničesar, da bi ne razodel skrivnosti svoje služabnikom svojim, prorokom.

8

Lev je rjovel, kdo naj bi se ne bal? Gospod Jehova je govoril, kdo naj bi ne prorokoval?

9

Razglasite nad palačami v Asdodu in nad palačami po deželi Egiptovski in recite: Zberite se na samarijskih gorah in poglejte, kakšna grozna zmešnjava je v Samariji in koliko zatiranja sredi nje!

10

In ne znajo pošteno ravnati, govori GOSPOD, tisti, ki kopičijo, kar so s krivico in silo pridobili, v palačah svojih.

11

Zatorej pravi tako Gospod Jehova: Sovražnik bode okoli vse dežele in zvrne moč tvojo s tebe na tla, in oplenjene bodo palače tvoje.

12

Tako pravi GOSPOD: Kakor pastir otme levu iz žrela dve krači ali konec ušesa, tako bodo oteti sinovi Izraelovi, ki sedé v Samariji v kotu na blazini ali na damastovi počivalnici.

13

Poslušajte in izpričajte to zoper hišo Jakobovo, govori Gospod Jehova, Bog nad vojskami:

14

tisti dan, kadar bom kaznoval pregrehe Izraelove na njem, obiščem tudi oltarje v Betelu, in odbiti bodo rogovi oltarju, da popadajo na tla.In podrem zimsko hišo s poletno hišo vred, in pokončane bodo hiše slonokoščene, velike hiše izginejo, govori GOSPOD.

15

In podrem zimsko hišo s poletno hišo vred, in pokončane bodo hiše slonokoščene, velike hiše izginejo, govori GOSPOD.