Amos 2

1

Tako pravi GOSPOD: Zavoljo treh in zavoljo štirih pregreh, ki jih je kriv Moab, ne odvrnem šibe njegove: ker je sežgal kosti kralja edomskega do apna,

2

zato pošljem ogenj nad Moaba, in požre palače v Kerjotu; in Moab umrje v hrupu, med bojnim krikom, med bučanjem trobente;

3

in iztrebim sodnika izmed njega in vse poglavarje njegove umorim ž njim vred, pravi GOSPOD.

4

Tako pravi GOSPOD: Zavoljo treh in zavoljo štirih pregreh, ki jih je kriv Juda, ne odvrnem šibe njegove: ker so zavrgli zakon GOSPODOV in niso ohranili postav njegovih, njih laži pa, po katerih so živeli njih očetje, so jih zapeljale,

5

zato pošljem ogenj nad Judo, in požre palače jeruzalemske.

6

Tako pravi GOSPOD: Zavoljo treh in zavoljo štirih pregreh, ki jih je kriv Izrael, ne odvrnem šibe njegove: ker so prodali pravičnika za denar in potrebnega za par čevljev;

7

oni hrepene po tem, da vidijo prah zemlje na glavi ubožca in krivijo pot krotkim, in sin in oče hodita k enemu dekletu, da bi oskrunila ime svetosti moje;

8

in na zastavljenih oblačilih leže pri slehernem oltarju in v hiši Boga svojega pijo vino tistih, ki jim je bila prisojena globa.

9

In vendar sem pogubil Amorejca izpred njih, ki je bil visok kakor cedra in močan kakor hrast, vendar sem pogubil njegov sad zgoraj in korenine njegove spodaj.

10

In jaz sem vas odpeljal iz dežele egiptovske in vas vodil štirideset let v puščavi, da bi posedli deželo Amorejcev.

11

In obudil sem proroke izmed vaših sinov in nazirce iz vaših mladeničev. Ni li prav tako, o sinovi Izraelovi? govori GOSPOD.

12

Vi pa ste dajali vina piti nazircem in prorokom ste ukazovali: Ne prorokujte!

13

Glejte, jaz vas bom tlačil do tal kakor tlači voz, ki je poln snopja.

14

In izgine beg hitremu in močnega opusti moč njegova, in junak ne otme življenja svojega,

15

in lokostrelec ne bo mogel stati, in kdor je brzih nog, ne ubeži, in kdor jezdi konja, ne otme življenja svojega,in najpogumnejši med junaki bo nag bežal tisti dan, govori GOSPOD.

16

in najpogumnejši med junaki bo nag bežal tisti dan, govori GOSPOD.