Amos 1

1

Besede Amosa, bivšega ovčarja v Tekoi, ki jih je v prikazni slišal za Izraela v dneh Uzija, kralja Judovega, in v dneh Jeroboama, sina Joasa, kralja Izraelovega, dve leti pred potresom.

2

In je rekel: GOSPOD bo rjovel s Siona in grmel z glasom svojim iz Jeruzalema, in žalovali bodo pašniki pastirjev in vrh Karmela se bo posušil.

3

Tako pravi GOSPOD: Zavoljo treh in zavoljo štirih pregreh, ki jih je kriv Damask, ne odvrnem šibe njegove: ker so mlatili Gileada z železnimi mlatilnicami,

4

zato pošljem ogenj v hišo Hazaelovo, in požre gradove Ben-hadadove.

5

In potarem zapahe v Damasku in iztrebim prebivalce iz doline Avenske in njega, ki drži žezlo, iz hiše edenske; in ljudstvo iz Sirije pojde v sužnost v Kir, pravi GOSPOD.

6

Tako pravi GOSPOD: Zavoljo treh in zavoljo štirih pregreh, ki jih je kriva Gaza, ne odvrnem šibe njene: ker so peljali ljudstvo prav vse v ujetništvo, da jih izroče Edomu,

7

zato pošljem ogenj v obzidje Gaze, in požre palače njene,

8

in iztrebim prebivalca iz Asdoda in njega, ki drži žezlo, iz Askelona; in obrnem roko svojo zoper Ekron, in pogine ostanek Filistejcev, pravi Gospod Jehova.

9

Tako pravi GOSPOD: Zavoljo treh in zavoljo štirih pregreh, ki jih je kriv Tir, ne odvrnem šibe njegove: ker so izročili ujetnike Edomu in se niso spomnili bratovske zaveze,

10

zato pošljem Tiru ogenj v obzidje, in požre palače njegove.

11

Tako pravi GOSPOD: Zavoljo treh in zavoljo štirih pregreh, ki jih je kriv Edom, ne odvrnem šibe njegove: ker je preganjal z mečem brata svojega in zadušil usmiljenje v sebi, in ker je v jezi svoji neprenehoma pobijal in srd svoj vedno razvnemal,

12

zato pošljem ogenj v Teman, in požre palače v Bozri.

13

Tako pravi GOSPOD: Zavoljo treh in zavoljo štirih pregreh, ki jih so krivi sinovi Amonovi, ne odvrnem šibe od njih: ker so razparali noseče v Gileadu, da razširijo meje svoje,

14

zato zažgem ogenj v zidovju Rabe, in požre palače njene med bojnim vpitjem v dan bitke, v viharju ob dnevi nevihte;in njih kralj pojde v ujetništvo, on in knezi njegovi skupaj, pravi GOSPOD.

15

in njih kralj pojde v ujetništvo, on in knezi njegovi skupaj, pravi GOSPOD.