Levitik 9

1

In zgodi se osmi dan, da pokliče Mojzes Arona in sinove njegove in starejšine Izraelove,

2

ter veli Aronu: Vzemi si mlado tele v daritev za greh in ovna v žgalno daritev, brez hibe, in ju daruj pred GOSPODOM.

3

In sinovom Izraelovim govóri in reci: Vzemite kozla v daritev za greh in tele ter jagnje, oboje enoletno, brezhibno, v žgalno daritev;

4

in vola in ovna v mirovno daritev, da darujete pred GOSPODOM, in jedilno daritev, zamešeno z oljem; zakaj danes se vam prikaže GOSPOD.

5

Prinesli so torej, kar je ukazal Mojzes, pred shodni šator, in vsa občina je pristopila in se postavila pred GOSPODOM.

6

In Mojzes reče: To je, kar je zapovedal GOSPOD, da storite; in prikaže se vam slava GOSPODOVA.

7

Aronu pa reče Mojzes: Pristopi k oltarju in daruj svojo daritev za greh in svojo žgalščino in izvrši poravnavo zase in za ljudstvo; daruj tudi darilo ljudstva in izvrši poravnavo zanje, kakor je bil zapovedal GOSPOD.

8

In Aron pristopi k oltarju in zakolje tele daritve za greh, ki je bila za njega.

9

In sinovi Aronovi mu podado kri; in si omoči prst v krvi in jo dene na rogove oltarja, in ostalo kri izlije v znožje oltarja.

10

Tolstino pa in ledici in jetrno pečico od daritve za greh zapali na oltarju; kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

11

A meso in kožo sežge z ognjem zunaj šatorišča.

12

In zakolje žgalno žrtev; in sinovi Aronovi mu izročé kri, in razškropi jo krog po oltarju.

13

Žgalno žrtev pa mu prineso po njenih kosih in glavo, in zažge jo na oltarju.

14

In opere drob in noge in zažge to vrhu žgalne daritve na oltarju.

15

In prinese darilo ljudstva, in vzame kozla daritve za greh, ki je bila za ljudstvo, in ga zakolje in daruje za greh kakor ono prvo.

16

In prinese žgalno daritev in jo daruje po predpisu.

17

In prinese jedilno daritev in je vzame polno prgišče, in zažge to na oltarju zraven zjutranje žgalne daritve.

18

In zakolje vola in ovna, mirovno daritev, ki je bila za ljudstvo. Sinovi Aronovi pa mu podajajo kri, ki jo razškropi krog po oltarju,

19

in tolstino vola in ovnov tolsti rep in kar pokriva drob in ledici ter jetrno pečico,

20

in polože tolstino na prsne kose, in zažge tolstino na oltarju.

21

A prsne kose in desno stegno daruje Aron z majanjem pred GOSPODOM, kakor je zapovedal Mojzes.

22

Potem povzdigne Aron roko proti ljudstvu in ga blagoslovi; in ko opravi daritev za greh in žgalno in mirovno daritev, stopi doli od oltarja.

23

Nato gresta Mojzes in Aron v shodni šator; in ko prideta ven, blagoslovita ljudstvo: in prikaže se slava GOSPODOVA vsemu ljudstvu.In ogenj pride izpred GOSPODA in požre na oltarju žgalno daritev in tolstino; in vse ljudstvo, videč to, zauka veselo in popada na obličje svoje.

24

In ogenj pride izpred GOSPODA in požre na oltarju žgalno daritev in tolstino; in vse ljudstvo, videč to, zauka veselo in popada na obličje svoje.