Levitik 8

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Vzemi Arona in sinove njegove ž njim, in oblačila in mazilno olje in junca v daritev za greh in tista dva ovna in koš opresnikov;

3

in skliči vso občino k vhodu shodnega šatora.

4

In Mojzes stori, kakor mu je zapovedal GOSPOD, in občina se zbere pri vhodu shodnega šatora.

5

In Mojzes veli občini: To je, kar je zapovedal GOSPOD, da naj se izvrši.

6

In privede Arona in sine njegove in jih umije z vodo.

7

In njega obleče v spodnjo suknjo in ga opaše s pasom in ga odene z vrhnjo suknjo in mu nadene naramnik in ga opaše z umetno tkano prevezo naramnikovo in mu ga priveže ž njo;

8

in nanj dene naprsnik in v naprsnik dene Urim in Tumim.

9

In na glavo mu dene pokrivalo in mu na pokrivalo priveže odspredaj zlato pločo, sveti venec; kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

10

In Mojzes vzame mazilno olje in pomazili prebivališče in vse, kar je bilo v njem, in posveti vse.

11

In poškropi ž njim oltar sedemkrat, in pomazili oltar in vse priprave njegove in umivalnik in stojalo njegovo, da jih posveti.

12

In vlije mazilnega olja Aronu na glavo in ga pomazili, da ga posveti.

13

In privede Mojzes sinove Aronove in jih obleče v spodnje suknje ter jih opaše s pasovi in jim nasadi visoke čepice, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

14

In pripelje junca v daritev za greh; Aron pa in sinovi njegovi položé roke na glavo juncu, ki je za greh.

15

In ga zakolje, in Mojzes vzame kri in jo dene s prstom na rogove oltarja kroginkrog in očisti oltar greha; in ostalo kri izlije v znožje oltarja in ga posveti, storivši poravnavo zanj.

16

In vzame vso tolstino, ki je okoli drobja, in pečico ob jetrih in obe ledici in njuno tolst, in Mojzes zažge to na oltarju.

17

Junca pa in kožo njegovo in meso in blato njegovo sežge z ognjem zunaj taborišča, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

18

Potem pripelje ovna v žgalno daritev; Aron pa in sinovi njegovi polože roke ovnu na glavo.

19

In ga zakolje, in Mojzes razškropi kri krog po oltarju.

20

A ovna razseka na kose njegove, in Mojzes zapali glavo in kose in tolstino.

21

Drobje pa in goleni opere z vodo; in Mojzes zažge vsega ovna na oltarju: bila je žgalščina v prijeten duh, bila je ognjena daritev GOSPODU, kakor je bil zapovedal GOSPOD Mojzesu.

22

In pripelje drugega ovna, ovna posvečenja; Aron pa in sinovi njegovi položé roke ovnu na glavo.

23

In ga zakolje, in Mojzes vzame krvi njegove ter jo dene na mečico desnega Aronovega ušesa in na palec desnice njegove in na palec desne noge njegove.

24

In veli pristopiti sinovom Aronovim, in Mojzes jim dene krvi na mečico desnega ušesa in na palec desnice in na palec desne noge; in Mojzes razškropi ostalo kri krog po oltarju.

25

In vzame tolstino in tolsti rep in vso tolstino, ki je okoli drobja, in jetrno pečico in obe ledici in njuno tolst in desno stegno;

26

in vzame iz koša opresnikov, ki je bil pred GOSPODOM, opresen kolač in hlebček z oljem zamešenega kruha in mlinec, in jih položi na tisto tolstino in desno stegno;

27

in dene vse to na roke Aronu in na roke sinom njegovim, da naj se to maje kot daritev majanja pred GOSPODOM.

28

In Mojzes vzame to spet ž njih rok in zapali to na oltarju, na žgalni daritvi: bila je daritev posvečevanja, v prijeten duh, ognjena daritev GOSPODU.

29

In Mojzes vzame prsi in jih daruje z majanjem pred GOSPODOM: Mojzesov delež so bile od ovna posvetitve, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

30

Mojzes vzame tudi mazilnega olja in krvi, ki je bila na oltarju, in poškropi Arona in njegova oblačila in njegove sinove in sinov njegovih oblačila ž njim vred; in posvetil je Arona, oblačila njegova, in sinove njegove in oblačila sinov njegovih ž njim vred.

31

In Mojzes veli Aronu in sinom njegovim: Kuhajte meso pri vratih shodnega šatora in ga tam zaužijte ter kruh, ki je v košu posvetitve, kakor sem zapovedal, rekoč: Aron in sinovi njegovi naj to zaužijejo.

32

Kar pa preostane mesa in kruha, sežgite z ognjem.

33

Izpred vrat shodnega šatora ne hodite sedem dni, dokler se ne dopolnijo dnevi posvečenja vašega, ker sedem dni boste posvečevani.

34

Kakor se je danes storilo, tako je zapovedal GOSPOD storiti, da se izvrši poravnava za vas.

35

In pri vhodu shodnega šatora ostanite po dnevi in po noči, sedem dni, in na straži bodite, izpolnjujoč povelja GOSPODOVA, da ne umrjete; zakaj tako mi je ukazano.In Aron in sinovi njegovi so storili vse, kar je bil GOSPOD zapovedal po Mojzesu.

36

In Aron in sinovi njegovi so storili vse, kar je bil GOSPOD zapovedal po Mojzesu.