Levitik 3

1

In čigar darilo je mirovna žrtev: ako daruje govedo, bodisi samec ali samica, brezhibno naj prinese pred GOSPODA.

2

In položi naj roko svojo na glavo darila svojega in ga zakolje pri vhodu shodnega šatora; in sinovi Aronovi, duhovniki, naj poškrope s krvjo oltar kroginkrog.

3

In del mirovne daritve naj daruje kot ognjeno žrtev GOSPODU, namreč tolstino, ki pokriva drobje, in karkoli je tolsti na črevih,

4

in obe ledici in tolst, ki je na njiju, ki je na obledju, in pečico na jetrih: z ledicami vred naj to odreže.

5

In zažgo naj to sinovi Aronovi na oltarju nad žgalno daritvijo na drvih, ki so na ognju: ognjena žrtev je v prijeten duh GOSPODU.

6

Ako pa je od drobnice darilo njegovo, GOSPODU v mirovno daritev, bodisi samec ali samica, brezhibno naj prinese.

7

Če pokloni ovco v darilo svoje, naj jo daruje pred GOSPODOM;

8

in položi naj roko na glavo darila svojega in ga zakolje pred shodnim šatorom; in poškrope naj sinovi Aronovi s krvjo oltar kroginkrog.

9

In daruj del mirovne daritve kot ognjeno žrtev GOSPODU: njeno mast, ves tolsti rep, ki ga odreže tik hrbtenice, in tolstino, ki pokriva drobje, in vso tolstino na črevih,

10

in obe ledici in tolst, ki je na njiju, ki je na obledju, in pečico na jetrih: z ledicami vred naj to odreže.

11

In zažge naj to duhovnik na oltarju: živež je daritve po ognju GOSPODU.

12

Ako je koza njegovo darilo, naj jo daruje pred GOSPODOM;

13

in naj ji položi roko svojo na glavo in jo zakolje pred shodnim šatorom; in sinovi Aronovi naj škrope njeno kri po oltarju naokrog.

14

In del od nje naj prinese v darilo svoje kot ognjeno žrtev GOSPODU: tolstino, ki pokriva drobje, in karkoli je tolstine na črevih,

15

in obe ledici in tolst, ki je na njiju, ki je na obledju, in pečico na jetrih: z ledicami vred naj to odreže.

16

In zažge naj to duhovnik na oltarju: živež je ognjene daritve v prijeten duh; vsa tolstina bodi GOSPODOVA.Večna bodi to postava prihodnjim rodovom vašim po vseh prebivališčih vaših: ne tolstine, ne krvi nikar ne uživajte!

17

Večna bodi to postava prihodnjim rodovom vašim po vseh prebivališčih vaših: ne tolstine, ne krvi nikar ne uživajte!