Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenian Bible 2008
← 18

Levitik 19

20 →
1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Govóri vsej občini sinov Izraelovih in jim véli: Sveti bodite, zakaj jaz GOSPOD, Bog vaš, sem svet.

3

Vsak se boj matere svoje in očeta svojega, in sobote moje praznujte. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

4

Ne obračajte se k ničevim malikom, tudi si ne delajte ulitih bogov: jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

5

In ko darujete mirovno daritev GOSPODU, darujte tako, da boste milo sprejeti.

6

Použije naj se tisti dan, kadar jo darujete, in drugi dan; če pa kaj preostane do tretjega dne, z ognjem naj se sežge.

7

Ako bi se pa kako zaužilo tretji dan, gnusoba je, ne bo milo sprejeto;

8

a kdorkoli bi to jedel, bo nosil krivico svojo, ker je onesvetil svetinjo GOSPODOVO, in ta duša bo iztrebljena izmed svojega ljudstva.

9

In ko boste želi žetev zemlje svoje, ne požanji docela obmejkov njive svoje, tudi ne pobiraj ob žetvi popuščenega klasja.

10

In v vinogradu svojem ne paberkuj ter raztresenih jagod ne pobiraj; pusti jih siromaku in tujcu. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

11

Ne kradite, tudi ne lažite in zvijačno ne ravnajte drug z drugim.

12

In ne prisegajte lažnivo pri mojem imenu, da bi onečastili ime Boga svojega. Jaz sem GOSPOD.

13

Ne opehari bližnjega svojega in ga ne oropaj. Plačilo najemniku tvojemu naj ne ostane pri tebi do jutra.

14

Glušca ne preklinjaj in slepcu ne stavi spotikljaja, temuč boj se Boga svojega. Jaz sem GOSPOD.

15

V pravdi ne ravnajte krivično; ne oziraj se na osebo ubožčevo, tudi ne čislaj osebe mogočnikove, marveč s pravičnostjo sodi bližnjega svojega.

16

Ne pohajaj kot opravljivec med ljudstvom svojim, in v krvavo sodbo ne spravi bližnjega svojega. Jaz sem GOSPOD.

17

Brata svojega ne sovraži v srcu svojem; resno posvari bližnjega svojega, da ne boš nosil greha zaradi njega.

18

Ne maščuj se, tudi se ne spominjaj krivega zoper otroke ljudstva svojega, ampak ljubi bližnjega svojega kakor samega sebe. Jaz sem GOSPOD.

19

Postave moje ohranite. Živini svoje ne puščaj pojati se z živino drugega plemena; njive svoje ne obsevaj z dvoje vrste semenom, in oblačil, stkanih iz dvoje preje, ne oblači.

20

In kdor bi se telesno združil z žensko, ki je dekla, možu zaročena, pa nikakor ni odkupljena in tudi ne oproščena: naj se jima prisodi kazen; ne bodita umorjena, ker ona ni bila prosta.

21

On pa naj prinese daritev za krivdo GOSPODU k vratom shodnega šatora, ovna v daritev za krivdo.

22

In duhovnik naj stori poravnavo z ovnom daritve za krivdo pred Gospodom za greh njegov, ki ga je zakrivil; in odpuščen mu bo greh, s katerim se je pregrešil. –

23

In ko pridete v deželo in zasadite vsake vrste drevesa v živež, prvo njih sadje štejte kot neobrezo; tri leta naj vam bodo kakor neobrezana, ne jejte od njih;

24

a v četrtem letu bodi vse njih sadje sveto, v zahvalo GOSPODU;

25

v petem letu pa jejte njih sad, da bi se vam pomnožil njih pridelek. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

26

Ničesar ne jejte s krvjo. Ne pečajte se z vedeževanjem, ne s čaranjem.

27

Ne strizite si na okroglo las na glavi in ne grdite si brade ob kraju.

28

In zaradi mrtveca si ne delajte zarez v meso in nobenih znamenj si ne vžigajte. Jaz sem GOSPOD.

29

Ne onečasti hčere svoje, dopuščajoč, da je nečistnica, da ne bi se dežela vdala nečistovanju in se napolnila nesramnosti.

30

Sobote moje praznujte in svetišče moje spoštujte. Jaz sem GOSPOD.

31

Ne obračajte se k rotilcem mrtvih, ne k vražarjem, ne iščite jih, da bi se po njih oskrunili. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

32

Pred sivo glavo vstani in spoštuj obličje starčkovo, in boj se Boga svojega. Jaz sem GOSPOD.

33

In ako gostuje tujec pri tebi v deželi vaši, ga ne smete dreti;

34

kakor vaš rojak vam bodi tujec, ki biva med vami, in ljubi ga kakor samega sebe; saj ste tudi bili tujci v deželi Egiptovski. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

35

Ne delajte nič krivičnega v sodbi, pri dolgostni meri, pri tehtnici in votli meri;

36

pravična tehtnica, poštene uteži, poštena efa in pošten hin bodi pri vas. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš, ki sem vas peljal iz dežele Egiptovske.Pazite torej na vse postave moje in vse sodbe moje ter jih izpolnjujte. Jaz sem GOSPOD.

37

Pazite torej na vse postave moje in vse sodbe moje ter jih izpolnjujte. Jaz sem GOSPOD.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version