Levitik 18

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Govóri sinovom Izraelovim in jim reci: Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

3

Ne delajte, kar delajo v deželi Egiptovski, ki ste v njej prebivali, niti ne počenjajte, kar uganjajo v deželi Kanaanski, v katero vas vodim, in po njih postavah nikar ne živite.

4

Moje sodbe izpolnjujte in moje postave spoštujte, da po njih živite. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

5

Pazite torej na moje postave in moje sodbe, po katerih bo človek, izpolnjujoč jih, živel. Jaz sem GOSPOD.

6

Noben človek naj se ne približa komurkoli iz sorodništva svojega, da bi odgrnil sramoto. Jaz sem GOSPOD.

7

Sramote očeta svojega in sramote matere svoje ne odgrni; mati tvoja je, sramote njene ne smeš odkriti.

8

Sramote žene očeta svojega ne odgrni, sramota je očeta tvojega.

9

Sramote sestre svoje, hčere očeta svojega ali hčere matere svoje, bodisi doma ali zunaj rojena, sramote njene ne odgrni.

10

Sramote hčerke sina svojega ali hčerke hčere svoje, sramote njene ne odgrni; kajti tvoja sramota je.

11

Sramota hčere od žene očeta tvojega, rojene od očeta tvojega, – sestra tvoja je, njene sramote ne odgrni.

12

Sramote sestre očeta svojega ne odgrni, sorodnica je očeta tvojega.

13

Sramote sestre matere svoje ne odgrni, ker sorodnica je matere tvoje.

14

Sramote brata očeta svojega ne odgrni, ženi njegovi se ne približaj, žena je strica tvojega.

15

Sramote snahe svoje ne odgrni: žena je sinu tvojega, njene sramote ne odkrij.

16

Sramote žene brata svojega ne odgrni, sramota je brata tvojega.

17

Sramote žene in hčere njene ne odkrij, hčerke sinú njenega in hčerke njene hčere si ne vzemi, da bi odkrival njiju sramoto: sorodnici sta; krvosramstvo je.

18

Sestre žene svoje si ne vzemi, da bi v njej zbujal ljubosumnost, odkrivaje nje sramoto zraven te, dokler živi.

19

In ne približaj se ženi, da odgrneš sramoto njeno, dokler je ločena zaradi nesnage svoje.

20

Z ženo bližnjega svojega ne lezi v združenje, da bi se ž njo oskrunil.

21

In iz zaroda svojega ne daj, da bi kdo šel čez ogenj Molohu [Moloh je bil malik Amoncev, ki so mu darovali otroke.], in imena GOSPODA, Boga svojega, ne onečasti. Jaz sem GOSPOD.

22

Z moškim se ne druži, kakor se je družiti z ženo: grdoba je.

23

Z nobeno živino se ne pečaj, da bi se ž njo oskrunil; tudi ženska naj ne stopi pred nobeno živino, da bi se pečala ž njo: grda oskrumba je.

24

Ne oskrunite se z nobeno teh reči, zakaj s temi vsemi so se oskrunjali pogani, ki jih preženem pred vami;

25

tudi dežela se je oskrunila, zato hočem kaznovati njene krivice na njej, in dežela izbljuje prebivalce svoje.

26

Vi torej izpolnjujte postave moje in sodbe moje in ne delajte nobene teh grdob, ne domačin, ne tujec, ki biva med vami;

27

(zakaj vse te grdobe je uganjalo ljudstvo te dežele, ki je bilo pred vami, in dežela je bila oskrunjena;)

28

da bi tudi vas dežela ne izbljuvala, ker ste jo oskrunili, kakor je izbljuvala narod, ki je bil pred vami.

29

Zakaj kdorkoli stori katero teh grdobij, vse duše, ki to delajo, bodo iztrebljene izmed svojega ljudstva.Na straži torej bodite, da izpolnjujete povelja moja ter ne počenjate nobene tistih grdih navad, ki so jim stregli pred vami, in da se s tem ne oskrunite. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.

30

Na straži torej bodite, da izpolnjujete povelja moja ter ne počenjate nobene tistih grdih navad, ki so jim stregli pred vami, in da se s tem ne oskrunite. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš.