Levitik 14

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

To bodi postava gobavcu na dan očiščenja njegovega: Pripeljejo naj ga k duhovniku;

3

duhovnik pa naj pride ven iz šatorišča in ga ogleda, in glej, boleznivo znamenje gob je zaceljeno na gobavcu:

4

ukaži torej duhovnik, da naj vzamejo za njega, ki ima biti očiščen, dve živi, čisti ptici in cedrovega lesa in karmezina in izopa.

5

In ukaži duhovnik, naj zakoljejo eno teh ptic v prsteno posodo nad tekočo vodo.

6

Živo ptico pa vzame in cedrovino in karmezin in izop in omoči vse v krvi nad živo vodo zaklane ptice,

7

in poškropi naj sedemkrat njega, ki želi biti očiščen gob, in ga proglasi za čistega; potem spusti živo ptico, da zleti na plano.

8

Tisti pa, ki se očiščuje, naj si opere oblačila in si obrije vso kosmatino in se izkoplje v vodi, in je čist. In potem sme priti v šatorišče, ostane pa naj zunaj šatora svojega sedem dni.

9

In sedmi dan naj si obrije vso kosmatino, glavo ter brado in obrvi; da, vse lase naj si obrije in opere oblačila in telo si izkoplje v vodi; in je čist.

10

Osmi dan pa naj vzame dve jagnjeti, brez madeža, in ovco enoletno, brez hibe, in tri desetinke bele moke v jedilno daritev, pomešane z oljem, in log olja.

11

Duhovnik pa, ki ga očiščuje, naj postavi moža, ki ima biti očiščen, z vsem tem pred GOSPODA, pri vratih shodnega šatora.

12

In duhovnik vzemi eno jagnje in ga daruj v daritev za krivdo in log olja, in majaj oboje kot daritev majanja pred GOSPODOM;

13

in zakolje naj jagnje na kraju, kjer se koljejo daritve za greh in žgalščine, na svetem kraju; zakaj kakor daritev za greh je duhovniku odmenjena tudi daritev za krivdo: presveta je.

14

In vzame naj duhovnik krvi daritve za krivdo ter jo deni na desno ušesno mečico očiščevanca in na desni palec roke in na desni palec noge njegove.

15

In vzame naj duhovnik nekoliko od loga olja in si ga vlije na levo roko,

16

in omoči naj desni prst svoj v olju, ki je na levi dlani njegovi, in s prstom naj škropi olje sedemkrat pred GOSPODOM.

17

Od ostanka olja pa, ki je na dlani njegovi, naj dene duhovnik na desno ušesno mečico očiščevanca in na desni palec roke in na desni palec noge njegove, vrh krvi daritve za krivdo.

18

Ostanek olja pa, ki je na roki duhovnikovi, naj dene očiščevancu na glavo; in tako naj izvrši duhovnik poravnavo zanj pred GOSPODOM.

19

In naj opravi duhovnik daritev za greh in stori poravnavo za očiščevanca zaradi nečistote njegove, in potem naj zakolje žgalno daritev.

20

Žgalno pa in jedilno daritev naj daruje duhovnik na oltarju ter izvrši poravnavo zanj, in bode čist.

21

Ako je pa ubožen in toliko ne premore, naj vzame eno jagnje v dar za krivdo, v daritev majanja, da se stori poravnava zanj, in desetinko bele moke, oblite z oljem, v jedilno daritev, in log olja

22

in dve grlici ali dva golobiča, kakršna si lahko priskrbi, in eden bodi v daritev za greh in drugi v žgalno daritev.

23

In naj to prinese osmi dan po očiščenju svojem k duhovniku, k vratom shodnega šatora, pred GOSPODA.

24

Duhovnik pa vzemi jagnje, ki je v daritev za krivdo, in log olja, in daruj oboje kot daritev majanja pred GOSPODOM.

25

In zakolje naj jagnje v daritev za krivdo in vzame krvi daritve za krivdo ter jo deni na desno ušesno mečico očiščevanca in na desni palec roke in na desni palec noge njegove.

26

Od olja pa naj si vlije duhovnik na levo roko;

27

in z desnim prstom svojim naj poškropi duhovnik olja, ki je na levi roki njegovi, sedemkrat pred GOSPODOM.

28

In naj dene duhovnik olja, ki ga ima na dlani, na desno ušesno mečico očiščevancu in na desni palec roke in na desni palec noge njegove, tja, kjer je kri daritve za krivdo.

29

Ostanek olja pa, ki je na dlani duhovnikovi, naj dene očiščevancu na glavo, da stori poravnavo zanj pred GOSPODOM.

30

In naj daruje eno izmed grlic ali golobičev, kakršna si lahko priskrbi,

31

taka, kakršna priskrbi, enega za greh in drugega v žgalno daritev, z jedilno daritvijo vred, in tako naj stori duhovnik poravnavo za očiščevanca pred GOSPODOM.

32

To je postava za njega, ki je gobav, čigar imetje ni zadostno pri očiščevanju njegovem.

33

In GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu, rekoč:

34

Ko pridete v deželo Kanaansko, ki vam jo jaz dam v posest, pa pošljem nadlogo gob nad katero hišo v deželi lastnine vaše,

35

tedaj naj pride tisti, čigar je hiša, in naznani duhovniku, rekoč: Kaže se mi, kakor da bi bilo znamenje gob na hiši.

36

Nato zapove duhovnik, da naj izpraznijo hišo, preden pride ogledovat znamenje, da bi ne postalo nečisto vse, kar je v hiši; in potem naj vstopi duhovnik, da ogleda hišo.

37

In ko pogleda znamenje, in glej, znamenje je na hišnih stenah, zelenkaste ali rdečkaste jamice, ki so se zajedle globoko v steno:

38

tedaj naj gre duhovnik ven iz hiše k hišnim vratom in zapre hišo za sedem dni.

39

In ko pride zopet osmi dan in pogleda, in glej, znamenje se je razlezlo po steni:

40

tedaj zapovej duhovnik, naj izdero kamene, na katerih je tisto znamenje, in jih pomečejo za mesto na nečist kraj.

41

Hišo pa naj odznotraj vso ostrgajo in ostržke izsujejo za mesto na nečist kraj.

42

In druge kamene naj vzamejo in jih denejo namesto onih kamenov, in z drugim ilom naj omažejo hišo.

43

Ako se pa znamenje zopet pojavi in se izrine po hiši, potem ko so izdrli one kamene in potem ko so hišo ostrgali in omazali,

44

in duhovnik pride in vidi, da se je znamenje razširilo po hiši: razjedljive gobe so na hiši, nečista je.

45

Razrušijo naj hišo, kamene in les in ves omaz njen, in vse naj spravijo ven za mesto na nečist kraj.

46

In kdor bo vstopil v hišo, dokler bo zaprta, nečist bodi do večera.

47

In kdor bi spal v hiši, naj si izpere oblačila, in kdor bi jedel v hiši, naj si opere oblačila.

48

Ko pa pride duhovnik in pogleda, in glej, znamenje se ni razširilo po hiši, potem ko so jo vnovič omazali: naj proglasi hišo za čisto, kajti znamenje se je izcelilo.

49

In vzame naj, da očisti hišo greha, dve ptici in cedrovega lesa in karmezina in izopa.

50

In zakolji eno ptico v prsteno posodo nad tekočo vodo;

51

in vzemi cedrovino in izop in karmezin in živo ptico, in omóči vse v krvi zaklane ptice in v tekoči vodi, in poškrópi hišo sedemkrat;

52

in tako naj hišo očisti greha s krvjo ptice in s tekočo vodo in z živo ptico in s cedrovino in z izopom in s karmezinom,

53

nato spústi živo ptico, da zleti ven iz mesta na plano. Tako naj izvrši poravnavo za hišo, in čista bode.

54

To je postava za vsakršno gobavo nadlogo in za garje

55

in za gobe na obleki in na hiši

56

in za izpuščaj in za kraste in za svetle pege:v poučilo, kdaj je kaj nečisto in kdaj je kaj čisto. To je postava o gobah.

57

v poučilo, kdaj je kaj nečisto in kdaj je kaj čisto. To je postava o gobah.