Levitik 12

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Govóri sinovom Izraelovim in reci: Če žena spočne in porodi moško dete, nečista bodi sedem dni; nečista bode kakor v dnevih ločitve v bolezni svoji.

3

In osmi dan naj se obreže meso kožice njegove.

4

Ona pa naj še ostane triintrideset dni v krvi svojega očiščevanja; ničesar svetega naj se ne dotakne in k svetišču naj ne hodi, dokler se ne dopolnijo dnevi očiščevanja njenega.

5

Ako pa rodi žensko dete, bodi nečista dva tedna, kakor ob mesečni ločitvi svoji; in šestinšestdeset dni naj še ostane v krvi očiščevanja.

6

Ko pa se dopolnijo dnevi očiščevanja njenega za sina ali za hčer, naj prinese enoletno jagnje v žgalno daritev ali golobiča ali grlico v daritev za greh duhovniku pred vrata shodnega šatora.

7

Ta pa naj to daruje pred GOSPODOM in izvrši poravnavo zanjo, in čista bode toka krvi svoje. To je postava roditeljicam pri moškem ali ženskem detetu.Ako pa imetje njeno ni zadostno za ovco, naj vzame dve grlici ali dva golobiča, enega v žgalščino in drugega v daritev za greh; in duhovnik naj stori poravnavo zanjo, in čista bode.

8

Ako pa imetje njeno ni zadostno za ovco, naj vzame dve grlici ali dva golobiča, enega v žgalščino in drugega v daritev za greh; in duhovnik naj stori poravnavo zanjo, in čista bode.