Levitik 10

1

Aronova sinova pa, Nadab in Abihu, vzameta vsak kadilnico svojo in deneta ognja vanjo in položita nanj kadila, in prineseta tuj ogenj pred GOSPODA, česar jim ni bil zapovedal.

2

Zato pride ogenj izpred GOSPODA in ju usmrti, in umrla sta pred GOSPODOM.

3

Tedaj reče Mojzes Aronu: To je, kar je govoril GOSPOD, rekoč: Posvečen bom v njih, ki se mi bližajo, in pred obličjem vsega ljudstva se oslavim. Aron pa molči.

4

In Mojzes pokliče Misaela in Elzafana, sinova Uziela, strica Aronovega, in jima veli: Pristopita, odnesita brata svoja iz svetišča ven za taborišče.

5

Stopita torej noter in ju odneseta v njunih suknjah ven za taborišče, kakor je rekel Mojzes.

6

In Mojzes reče Aronu in Eleazarju in Itamarju, njegovima sinoma: Ne odkrivajte si glav in oblačil svojih ne trgajte, da ne umrjete ter da se On ne razjezi nad vso občino Izraelovo; ampak bratje vaši, vsa Izraelova hiša naj plačejo zaradi tega požara, ki ga je napravil GOSPOD.

7

In iz vrat shodnega šatora ne odhajajte, da ne umrjete, zakaj olje maziljenja GOSPODOVEGA je na vas. In storili so po besedi Mojzesovi.

8

In GOSPOD je govoril Aronu, rekoč:

9

Vina in opojne pijače ne pij, ne ti, ne sinovi tvoji s teboj, kadar vhajate v shodni šator, da ne umrjete. Večna bodi to postava po rodovih vaših,

10

da morete razpoznati, kaj je sveto in kaj nesveto, kaj je čisto in kaj nečisto,

11

in da učite sinove Izraelove vse postave, katere jim je govoril GOSPOD po Mojzesu.

12

In Mojzes ogovori Arona in Eleazarja in Itamarja, sinova njegova, ki sta ostala: Vzemite jedilno daritev, ki je ostala od ognjenih daritev GOSPODOVIH, in uživajte jo z opresniki pri oltarju, kajti presveta je.

13

Zato jo uživajte na svetem kraju, zakaj določena je tebi in določena je sinovom tvojim od ognjenih daritev GOSPODOVIH; kajti tako mi je ukazano.

14

Prsi majanja pa in stegno podviga jejte na čistem kraju, ti in sinovi tvoji in hčere tvoje s teboj; zakaj kot tebi določeno in otrokom tvojim določeno je dano to od mirovnih daritev sinov Izraelovih.

15

Stegno podviga in prsi majanja naj prineso z ognjenimi žrtvami tolstine vred, da se darujejo z majanjem pred GOSPODOM: in tvoje bodi to in sinov tvojih s teboj kot tebi določeno vekomaj, kakor je GOSPOD zapovedal.

16

Mojzes pa se skrbno ozira, kje je kozlič v daritev za greh, in glej, sežgan je bil. In razsrdi se nad Eleazarjem in Itamarjem, Aronovima sinoma, ki sta ostala živa, in reče:

17

Zakaj nista zaužila daritve za greh na svetem kraju? saj je presveta, in On vama jo je dal, da bi nosila krivico občine, da storita poravnavo zanje pred GOSPODOM.

18

Glejta, njena kri se ni ponesla v svetišče: morala bi jo bila torej použiti na svetem kraju, kakor sem bil zapovedal.

19

Aron pa odgovori Mojzesu: Glej, danes sta darovala svojo daritev za greh in svojo žgalno daritev pred GOSPODOM, in mene je zadela taka reč; če bi bil jedel daritev za greh danes, ali bi bilo dobro v očeh GOSPODOVIH?Ko Mojzes to sliši, se mu prav vidi.

20

Ko Mojzes to sliši, se mu prav vidi.